sábado, 26 de outubro de 2013

Consejos para ser un gran lector

Desde Mascapáginas, la Literatura Infantil y Juvenil de la editorial Pearson, ya os hemos recomendado un montón de libros e incluso os proporcionamos este material imprimible para fomentar el amor por la lectura entre pequeños, jóvenes e incluso mayores, porque somos muchos adultos los que disfrutamos la LIJ tanto o más que cuando éramos niños.

Además, como sabemos que el lector no nace, sino que se hace, también ofrecemos el Plan Lector Alhambra destinado a profesores, colegios y bibliotecas, que consiste en un conjunto de recomendaciones de lecturas y de actividades asociadas con las mismas cuyo objetivo es que los estudiantes adquieran el gusto por la lectura.

En definitiva, que hay muchísimas razones para leer y, al igual que hicimos con los Diez Derechos del Lector, para que los más pequeños lo entiendan a través de ilustraciones, a continuación queremos compartir con vosotros el Decálogo para ser un buen lector y una buena lectora que ofrece el Ministerio de Educación para fomentar la lectura entre los jóvenes. ¡Descubre sus diez consejos!

Consejo 1


Fuente: Mascapaginas


Cormarín - LITERATURA INFANTIL


Cormarín
Xoán Babarro González
Ilustracións de Ana Santiso
Sotelo Blanco Edicións. Santiago de Compostela, 2009

Idade recomendada: + 3 anos 

Nun acantilado, dun ovo encantado, asómase un corvo mariño. Como os pais cren que nadará mellor que os pingüíns deciden chamalo Cormarín. Come bocadillos con son de bucina para que non lle falte vitamina e ensalada de algas con gotitas de sal para ter un voo sensacional. Crécenlle aletas de submarinista segundo se vai facendo maior... Pero, con gran desgusto dos pais, non quere voar por medo ao vento nin nadar porque son grandes as ondas do mar... Ata que lle di unha fada que os corvos mariños valentes se somerxen de súpeto e os medrosos van na boca dos raposos. Entón, lánzase ao xardín do fondo do mar e trae como trofeo do ceo un fulgor... 

E xa voa alegre Cormarín, poñéndoo a este conto fin. A este álbum rimado e coa música dunhas imaxes que enmarcan a axilidade lectora no dinamismo da figuración sobre fondos planos. 
 
ISBN 978-84-7824-578-9 
28 páx.
22 x 21 cm. 

venres, 25 de outubro de 2013

¿Cómo se originó la Luna?

Resumen de la teoría científica más aceptada. Vídeo extraído de la serie documental de la BBC "El Universo", del capítulo "El Sistema Solar Interior".Fuente: Youtube


Tom e Mix, os cabalos de Clara - LITERATURA INFANTIL

Tom e Mix, os cabalos de Clara
Paco López-Barxas
Ilustracións de Xaime Asensi 
Ed. Sotelo Blanco. Santiago de Compostela, 2009

 
Idade recomendada: + 3 anos 
 
Clara vivía nos arredores da cidade, nunha casa rodeada de cabalos. No seu cuarto tiña cabalos de todo tipo: de goma, de cartón ou de madeira. Tanto gustábanlle que mesmo tiña unha colección de libros de cabalos e un teatro de marionetas con cabalos de trapo. Nun dos seus estantes dous purosangue de madeira, Tom e Mix, suxeitaban os libros. Unha noite, Tom quixo coñecer os cabalos máis famosos da Historia e Mix leulle nun libro de Clara: o rápido e voador Pegaso, de Zeus; o de Troya, que transportou soldados na súa barriga; o desconfiado Bucéfalo de Magno; o de Calígula, que lucía un colar de pedras preciosas e mesmo foi nomeado cónsul polo seu amo; Babieca, que levou ao Cid Campeador morto ás batallas; o simpático Rocinante do aventureiro Don Quixote; o de Picasso, que morreu no bombardeo de Gernika...
 
Logo, escapáronse para o monte, deixando de ser cabalos-estatua, gozando da natureza con outros cabalos salvaxes. Como ás veces baixaban á praia para xogar coas gaivotas, un día Clara descubriunos alí: trotaban sobre as ondas do mar como as máis veloces motos acuáticas.
 
ISBN 978-84-7824-572-7
32 páx.
22 x 21 cm.
 
 

xoves, 24 de outubro de 2013

DÍA DA BIBLIOTECA 2013

Hoxe 24 de outubro, como cada ano dende 1997 no que a Asociación Española de Amigos do Libro Infantil e Xuvenil empezou a promover esta conmemoración, celébrase o


Os actos centrais a nivel nacional serán este ano na Biblioteca Pública Provincial de Segovia e contarán co apoio do Ministerio de Cultura.


Para conmemorar este día se ten editado un cartel conmemorativo que se distribuíu por todas as bibliotecas de España. O pregón é obra da escritora Laura Gallego e o deseño do cartel do ilustrador e humorista gráfico Andrés Rábago, "El Roto". 

Con esta celebración se quere concienciar a nosa sociedade da importancia da lectura, especialmente entre os nenos e mozos e para agradecer e potenciar a extraordinaria labor dos bibliotecarios e bibliotecarias.

A actual crise económica e social vai estreitando día a día o cerco dos servizos públicos en xeral e das bibliotecas en particular, e fai que agora máis que nunca, sexa necesario destacar, ensalzar e celebrar a existencia das bibliotecas, que garantizan o acceso dos ciudadáns á información e promoven o acceso á cultura.

Pregón. Relato de Laura Gallego:


Érase una vez un viajero que llegó desde un lugar lejano a un pueblo en el que no había libros. Se sentó a descansar en la plaza mayor y sacó de su morral un viejo volumen de cuentos. Cuando empezó a leer en voz alta, los niños, que nunca habían visto nada semejante, se sentaron a su alrededor para escucharlo.

El visitante relató historias que fascinaron a sus oyentes y les hicieron soñar con fantásticas aventuras en reinos maravillosos. Cuando terminó, cerró el libro para volver a guardarlo en su morral. Nadie se percató de que, al hacerlo, escapaban de entre sus páginas algunas palabras sueltas que cayeron al suelo.

El viajero se marchó por donde había venido; tiempo después, los habitantes del pueblo descubrieron el pequeño brote que elevaba sus temblorosas hojitas hacia el sol, en el lugar en el que habían caído las palabras perdidas.

Todos asistieron asombrados al crecimiento de un árbol como no se había visto otro. Cuando llegó la primavera, el árbol exhibió con orgullo unas hermosas flores de pétalos de papel. Y, con los primeros compases del verano, dio fruto por primera vez.

Y sus ramas se cuajaron de libros de todas clases. Libros de aventuras, de misterio, de terror, de historias de tiempos pasados, presentes y futuros. Algunos se atrevieron a coger esos frutos, y había un sabio en el lugar que les enseñó a leer para poder disfrutarlos.

A veces, la brisa soplaba y sacudía las ramas del árbol. Las hojas de los libros se agitaban y dejaban caer nuevas palabras. Y pronto hubo más brotes por todo el pueblo; y en apenas un par de años, los árboles-libro estaban por todas partes.

Se corrió la voz; muchos investigadores, curiosos y turistas pasaron por allí para conocer el lugar donde los libros crecían en los árboles. Los habitantes del pueblo leían sus páginas con fruición, y cuidaban cada brote con gran mimo. Y así iban recogiendo más y más historias con cada nueva cosecha de libros.

Un día, los más sabios del lugar se reunieron y acordaron compartir su tesoro con el resto del mundo. Eligieron a un grupo de jóvenes y los animaron a escoger un libro del primer árbol que había crecido en el pueblo. Después, los enviaron a recorrer los caminos.

Ellos se repartieron por el mundo, buscando un hogar para su preciada carga, y así, con el tiempo, cada uno dejó su libro en una biblioteca diferente.

Y cuenta la historia que allí siguen todavía. Que hay algunas bibliotecas que guardan entre sus estantes un libro especial que deja caer palabras-semilla. Y que, si aterrizan en el lugar adecuado, cada una de esas palabras crecerá hasta convertirse en un árbol que dará como fruto nuevos libros.

Nadie sabe en qué bibliotecas se encuentran estos libros maravillosos. Se desconoce también cuáles, de entre todos sus volúmenes, son los que proceden del pueblo donde los libros crecen en los árboles. Podría ser cualquiera, y podría estar escondido en cualquier rincón de cualquier biblioteca del planeta.

Animaos a entrar en ellas y a explorar sus estanterías, viajeros; porque quizá deis por casualidad con un libro cuyas palabras echen raíces en vuestro corazón y hagan crecer un magnífico árbol de historias cuyas semillas puedan llegar a cambiar el mundo.

¡Feliz día de la biblioteca!
Laura Gallego García

VERSIÓN EN GALEGO

Érase unha vez un viaxeiro que chegou dende un lugar afastado a un pobo no que non había libros. Sentouse a descansar na praza maior e sacou do seu morral un vello volume de contos. Cando empezou a ler en voz alta, os nenos, que nunca viran nada semellante, sentáronse ao seu arredor para escoitalo.

O visitante relatou historias que fascinaron aos seus oíntes e fixéronlles soñar con fantásticas aventuras en reinos marabillosos. Cando rematou, pechou o libro para volver gardalo no seu morral. Ninguén se decatou de que, ao facelo, escapaban de entre as súas páxinas algunhas palabras soltas que caeron ao chan.

O viaxeiro marchou por onde viñera; tempo despois, os habitantes do pobo descubriron o pequeno brote que elevaba as súas trementes folliñas cara ao sol, no lugar no que caeran as palabras perdidas.

Todos asistiron asombrados ao crecemento dunha árbore como non se vira outro. Cando chegou a primavera, a árbore exhibiu con orgullo unhas fermosas flores de pétalos de papel. E, cos primeiros compases do verán, deu froito por primeira vez.

E as súas ramas calláronse de libros de todas clases. Libros de aventuras, de misterio, de terror, de historias de tempos pasados, presentes e futuros. Algúns atrevéronse a coller eses froitos, e había un sabio no lugar que os ensinou a ler para poder gozalos.

Ás veces, a brisa sopraba e sacudía as ramas da árbore. As follas dos libros axitábanse e deixaban caer novas palabras. E pronto houbo máis brotes por todo o pobo; e en apenas un par de anos, os árbores-libro estaban por todas as partes.

Correuse a voz; moitos investigadores, curiosos e turistas pasaron por alí para coñecer o lugar onde os libros crecían nas árbores. Os habitantes do pobo lían as súas páxinas con fruición, e coidaban cada brote con gran mimo. E así ían recollendo máis e máis historias con cada nova colleita de libros.

Un día, os máis sabios do lugar reuníronse e acordaron compartir o seu tesouro co resto do mundo. Elixiron un grupo de mozos e animáronos a escoller un libro da primeira árbore que crecera no pobo. Despois, enviáronos a percorrer os camiños.

Eles repartíronse polo mundo, buscando un fogar para a súa prezada carga, e así, co tempo, cada un deixou o seu libro nunha biblioteca diferente.

E conta a historia que alí seguen aínda. Que hai algunhas bibliotecas que gardan entre os seus estantes un libro especial que deixa caer palabras-semente. E que, se aterran no lugar axeitado, cada unha desas palabras crecerá ata converterse nunha árbore que dará como froito novos libros.

Ninguén sabe en que bibliotecas se encontran estes libros marabillosos. Descoñécese tamén cales, de entre todos os seus volumes, son os que proceden do pobo onde os libros crecen nas árbores. Podería ser calquera, e podería estar escondido en calquera canto de calquera biblioteca do planeta.

Animádevos a entrar nelas e a explorar os seus estantes, viaxeiros; porque quizais deades por casualidade cun libro cuxas palabras boten raíces no voso corazón e fagan crecer unha magnífica árbore de historias cuxas sementes poidan chegar a cambiar o mundo.

Feliz día da biblioteca!
Laura Gallego García


ANÍMATE! E VISITA A BIBLIOTECA

ESPERÁMOSTE O MARTES DÍA 24 DE OUTUBRO
Pola mañá de 09,00 a 14,00 horas
Pola tarde de 16,00 a 20,30 horas

TAMEN PODES VISITARNOS CALQUERA OUTRO DÍA NO HORARIO HABITUAL DE APERTURA


FAITE SOCIO!
GOZA DA LECTURA
 

Lasmatemáticas.es, un portal con videotutoriales para Secundaria

Fuente:  


A historia do gran de millo - LITERATURA INFANTIL


A historia do gran de millo
Xavier Mugardos / Brais Fernandes Alvares
Ilustracións de Rooster 
Ed. Sotelo Blanco. Santiago de Compostela, 2009 
Idade recomendada: + 6 anos 
Cóntase a historia dun gran de millo que non podía durmir pensando que ao día seguinte sería feira e podía ser o mellor día da súa vida se o ama o levaba para vendelo. Así se convertería en semente, facéndose planta e logo espiga multiplicada en centenares de grans.
Mais a muller seleccionou os mellores grans, entre os que non estivo el, que se sentiu moi triste.
Días despois oíuno dicir que ía facer unha empanada de millo e el soñou con formar parte dese pracer gastronómico. Pero tampouco o levou, e sentiuse fracasado por non ser fariña... nin sequera alimento para as galiñas. Ata que a muller varreu o hórreo e el foi parar xunto a un charco de barro, de onde o recolleu o xílgaro de vistosa plumaxe e fermoso canto adherido a unhas palliñas. Acomodounas na rama dun salgueiro facendo o niño. E o gran asistiu ao espectáculo marabilloso da vida: a posta dos ovos e saír dos paxariños, que un día pegaron a voar. Entón sentiuse o máis afortunado do mundo polo que vivira.
Cando o niño quedou abandonado, caeu a terra o gran e o seu corpo foi fundíndose coa terra. Ducias de follas e flores foron xermolando del, que chorou de alegría. E asombrouse do prodixio da vida: non puidera ser feliz como gran de millo porque non o era: era semente dunha roseira brava. 
Por iso, lectores e lectoras, tedes que saber ben quen sodes para non sufrir como gran o que podedes gozar como flor. 
 
ISBN 978-84-7824-577-2
28 páx.
22 x 21 cm.

mércores, 23 de outubro de 2013

Luces e sombras das redes sociais

No momento de acceder a twitter, a facebook ou a outra rede, convén ter en conta unha serie de mitos e de realidades que favorecen o bo uso destas plataformas.


O fenómeno das redes sociais é moi recente, xa que apenas se superan os dez anos de actividade, anos nos que se desenvolveron unha serie de hábitos e de dinámicas que son, en esencia, os mesmos que temos no mundo real. Non obstante, circulan non poucas concepcións equivocadas sobre a actividade en redes coma twitter ou facebook e, en cambio, outros feitos importantes ignóranse de forma sistemática.

Mitos

O ciberacoso campa ás súas anchas. É probable que haxa poucos sitios máis seguros ca unha rede social de primeiro nivel para defenderse de toda caste de acosadores. Todo o que se di nelas queda rexistrado e calquera expresión ofensiva ou intimidatoria pódese denunciar de xeito inmediato ante os responsables, mediante procedementos ao alcance do usuario. Na maioría dos casos, os ditos responsables actúan de forma tallante cos acosadores, cos ameazadores ou cos calumniadores. Ademais, axentes dos diferentes corpos policiais están destinados a velar pola seguridade das redes e a investigar comportamentos delituosos.Uxía Novoneyra "O GRAN LOBO BRANCO" - LITERATURA INFANTIL

Uxío Novoneyra.
O gran lobo branco
Carme Hermida Gulías
Ilustracións de Doblelópez 
Ed. Sotelo Blanco Edicións Santiago de Compostela, 2010


Idade recomendada: + 6 anos 

Amena descrición biográfica do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2010, que alterna as páxinas de texto e as de ilustración, enmarcadas por algúns dos seus versos máis emblemáticos. 
Polas terras do Courel vivía hai moitos anos unha manda de lobos que tiña por xefe unha enorme loba branca. Un día os lobos levaron varios tenreiros, así que as xentes da aldea fixeron unha batida e unha escopeta rematou coa vida da loba reina. Nas noites seguintes, os lobos non pararon de ouvear reclamando a pel da loba. Cando lla devolveron, enterrárona na parte máis alta de Piapáxaro. 

Na aldea de Parada de Moreda nace en 1930 Uxío Novoneyra. Fillo de labradores con facenda, no 45 marcha a Lugo para finalizar o bacharelato e no 49 a Madrid para estudar Filosofía e Letras. Nesa época comeza a escribir versos e participa en recitais poéticos coa súa potente voz que transmite a emoción do rapsodo que era. Regresa no 52 a Galicia, instalándose no Courel no 54 por un problema de enfermidade. Alí encontrará a súa definitiva inspiración como poeta galego cantando os campos da súa terra, e a nosa, como ninguén o fixo nunca. Curado da súa doenza, regresa a Madrid, onde se pon en contacto co grupo de universitarios galleguistas Brais Pinto, tan importante na cultura galega do momento. Para coidar dos pais, regresa ao Courel, onde volverá cantar os seus campos e comeza a facer poesía visual e política. A súa presenza de home alto e forte, con barba e pelo branco, e a súa arte declamatoria convertérono nun dos poetas máis admirados polo público lector. Morreu en Compostela en 1999, cidade na que residía dende 1983. 

Contan as mulleres sabias que a loba branca nunca desapareceu e nas noites de lúa chea percorre o Courel coa súa manda paseando polos sonos das persoas. E unha noite, acaso, alguén a viu saltar pola ventá onde durmía Uxío. 
 
ISBN 978-84-7824-598-7
24 páx.
22 x 23 cm.

martes, 22 de outubro de 2013

Trivinet.com, para crear un trivial colaborativo

Trivinet

Con la intención de ofrecer una herramienta de ocio formativa nació trivinet.com, una aplicación web dirigida a alumnos de todas las edades cuyo objetivo principal es aprender a la vez que se juega. Esta aplicación permite diseñar un trivial personalizado para jugar con los alumnos; para ello, el docente puede crear un grupo de acceso privado (para que juegue sólo la clase) e insertar en él una serie de preguntas gracias a las que, a través del juego, se aprenden conceptos y se corrigen las deficiencias.

Además de unirse al trivial y responder a las preguntas, los alumnos pueden sugerir sus propias cuestiones, creando así un juego de un modo colaborativo. Esta opción también ayuda a detectar cuándo el alumnado no ha entendido alguna cuestión, que se le puede volver a explicar individual o grupalmente.

Más de 80 colegios e institutos utilizan ya la plataforma, que cuenta con más de 33.000 visitantes al mes. Trivinet.com puede utilizarse desde ordenadores, teléfonos móviles y tabletas, y es totalmente gratuito. Además,  cuenta en el pie de página con una sección de videotutoriales donde se explica cómo realizar distintas acciones en la web.

Fuente: Educación 3.0


Xosé María Álvarez Blázquez "UN HEROE GALEGO" - LITERATURA INFANTIL

Xosé María Álvarez Blázquez
Un heroe galego 
Carme Hermida Gulías
Ilustracións de Mauro Trastoy 
Sotelo Blanco Edicións. Santiago, 2008


Idade recomendada: + 6 anos 

Diomedes, rei da cidade grega de Argos, cando un día regresou á casa despois de moitas batallas nas que destacou pola súa valentía, descubriu que a súa muller tiña outro compañeiro. Entón buscou calmar a súa tristura coñecendo novas terras. Así chegou á costa galega e fundou a vila de Tyde, que coñecemos hoxe como Tui. Nela naceu en 1915 Xosé María Álvarez Blázquez, fillo de médico e de muller de orixe cubana. Dende neno foi moi afeccionado a observar a natureza e a ler. Por iso estudou para mestre en Pontevedra, onde ademais se dedicou a escribir e a editar revistas como Cristal. Militante do Partido Galleguista, en setembro de 1936 non puido tomar posesión da súa praza de mestre titular en Coia, Vigo, polo levantamento dos militares contra a República española. En Galicia non houbo guerra civil, pois os militares rebeldes deseguida controlaron todo o territorio e castigaron duramente os republicanos e os galleguistas. Mataron o seu pai e outros familiares sufriron a represión cruel dos alzados en armas contra o goberno. A Xosé María, por galleguista, mandárono a unha escola de Zamora. En 1942 renunciou ao seu posto de mestre para volver a Vigo, onde se casou e tivo tres fillos e tres fillas. Xa maior, puido exercer de novo o ensino. Pero as súas ansias de servir a Galicia levárono a fundar dúas editoriais, escribir moitos artigos e libros de diferentes xéneros literarios. 

Ao parecer cando Diomedes marchou de Tui deixou na vila unha parte do seu espírito, que a deusa Atenea se encargaría de transmitirlle a persoas especiais para que fosen sabias, honradas e defensoras de causas xustas. As persoas, segundo a lenda, escólleas unha curuxa. Sábese que cando era neno Xosé María observou durante varios días unha curuxa que apareceu nunha árbore do seu horto. Seguro que era a curuxa de Atenea, que lle transmitiu o espírito de Diomedes e o converteu nun heroe da cultura galega. 

Biografía do escritor homenaxeado no Día dás Letras Galegas de 2008 que incorpora un poema no inicio da cada páxina, editada en formato álbum con ilustracións a toda páxina.

ISBN 978-84-7824-545-1
28 páx.
25 x 23 cm.

luns, 21 de outubro de 2013

Las diez nuevas especies más sorprendentes de 2013

Los últimos descubrimientos científicos evidencian la rica y frágil biodiversidad que aún queda por conocer


Una esponja con forma de arpa, un mono con rostro casi humano, el vertebrado más pequeño del mundo o una cucaracha luminiscente. Son algunas de las diez nuevas especies más llamativas descritas por la ciencia. La selección la realiza un equipo mundial de expertos, reunido por el Instituto Internacional para la Exploración de Especies (IISE) de la Universidad de Arizona. Su objetivo es llamar la atención pública para lograr mayores apoyos en la investigación y la conservación de la biodiversidad. Este artículo señala las diez nuevas especies más sorprendentes de 2013.

1. Violeta liliputiense

La Viola lilliputana recibe su nombre en honor a los pequeños habitantes del famoso cuento 'Los viajes de Gulliver' de Jonathan Swift. No es para menos, porque es una de las violetas más pequeñas del mundo: apenas levanta un centímetro de altura desde el suelo. Esta planta solo se encuentra en la meseta de los Andes del Perú, en zonas de secarral, y fue descubierta por casualidad. En 1962, los científicos Hugh Iltis y Don Ugent, de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.), trabajaban en un proyecto para estudiar la patata del Perú. Al ir a hacer una foto de las vicuñas de su campo base, en Cerra Palla Palla, a uno de ellos se le cayó al suelo el filtro de la cámara. Cuando lo recogió, se percató de esta violeta, descrita y nombrada de forma oficial en 2012.

2. Esponja lira

La Chondrocladia lyra es una espectacular esponja carnívora con varias aspas en forma de arpa o lira. Fue descubierta por científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey en el Océano Pacífico, al noroeste de la costa de California (EE.UU.), a una profundidad de entre 3.300 y 3.500 metros. Los primeros ejemplares observados tenían dos aspas, pero se han visto algunos con hasta seis. Cada aspa cuenta con más de 20 ramas verticales paralelas, a menudo coronadas por una bola. Esta peculiar forma le sirve para tener una gran superficie de contacto y captura de sus presas planctónicas.

Por: ALEX FERNÁNDEZ MUERZA
Fuente: Eroski consumerO conto de OS XOGUETES ORDENADOS - LITERATURA INFANTIL

O conto de OS XOGUETES ORDENADOS 
Autora: Mireia Canals Botines
Ilustracións: Mar Cerdá Albert
Baía Edicións, febreiro 2008

Idade recomendada: 2-7 anos

O obxectivo primeiro deste conto é que o neno ou nena perciba que Marcos sabe, pode e debe ordenar os xoguetes.

Os Contos educativos de Marcos e María ensinan hábitos, condutas e valores, como por exemplo ordenar os xoguetes, vestirse só, a amizade ou o compañeirismo, e potencian a imaxinación e a creatividade da nena e do neno.

Os contos están pensados para axudar a nais, pais e profesorado a establecer condutas de socialización e hábitos de autonomía en nenos e nenas de 2 a 7 anos. Pensados pedagoxicamente, abren portas creativas a todos eles. O fío condutor dos contos son Marcos e María, irmáns de 3 e 1 ano e medio, que nos presentan e despiden as historias, sempre positivas e relaxantes. En cada libro encontraredes, ademais do conto, tres actividades para facer con neno ou nena, unha canción, unha actividade en inglés e unha extra, como por exemplo, un recortable. Por outra parte, cada libro contén unha explicación específica para poder tirar máis proveito do conto. Un conto ten moitas vidas, así que vos invitamos a gozalas todas.

Para rematar, desexamos que esta colección sexa unha ferramenta máis para axudarvos na tarefa diaria de educar e á vez pasalo ben cos pequenos e pequenas.

Este proxecto recibe o asesoramento da Unidade de Psicoloxía infantil da UAB (Universitat Autónoma de Barcelona), e foi motivo dun traballo de campo con máis de 500 nenas e nenos, aos que dedicamos estes contos.

ISBN 978-84-96893-39-9
Nº de páxinas 50

Fonte:  Baía Edicións

domingo, 20 de outubro de 2013

¡A formular!, un portal para estudiar Física y Química

¡A formular!

Dirigido a los estudiantes de 3º y 4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato, ¡A formular! es un portal creado por Nacho Cloquell Castañer que trata los conceptos básicos, los óxidos, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias que se estudian en las asignaturas de Física y Química, y Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

La página cuenta con un diseño visual muy atractivo (es posible crear nuestro propio avatar ) y está dividida en diferentes unidades para que los alumnos repasen y refuercen los conocimientos adquiridos en clase: la tabla periódica, los sistemas de nomenclatura, aprender y nominar en tradicional y sistemática, etcétera. Además, proporciona numerosas actividades que permiten medir el progreso de los chavales y existe la opción de acceder a un archivo de descarga que los profesores pueden utilizar para bajarse plantillas de ejercicios y utilizarlas como apoyo didáctico. El portal, incluso, plantea pruebas similares a un examen ya que los estudiantes tienen un tiempo determinado para completarlas.

Fuente: Educación 3.0O conto de COMELO TODO - LITERATURA INFANTIL

O conto de COMELO TODO
Autora: Mireia Canals Botines
Ilustracións: Mar Cerdá Albert
Baía Edicións, febreiro 2008

Idade recomendada: 2-7 anos

O obxectivo primeiro deste conto é que o neno ou nena perciba que Marcos pode e sabe comer todo el só.

Os Contos educativos de Marcos e María ensinan hábitos, condutas e valores, como por exemplo ordenar os xoguetes, vestirse só, a amizade ou o compañeirismo, e potencian a imaxinación e a creatividade da nena e do neno.

Os contos están pensados para axudar a nais, pais e profesorado a establecer condutas de socialización e hábitos de autonomía en nenos e nenas de 2 a 7 anos. Pensados pedagoxicamente, abren portas creativas a todos eles. O fío condutor dos contos son Marcos e María, irmáns de 3 e 1 ano e medio, que nos presentan e despiden as historias, sempre positivas e relaxantes. En cada libro encontraredes, ademais do conto, tres actividades para facer con neno ou nena, unha canción, unha actividade en inglés e unha extra, como por exemplo, un recortable. Por outra parte, cada libro contén unha explicación específica para poder tirar máis proveito do conto. Un conto ten moitas vidas, así que vos invitamos a gozalas todas.

Para rematar, desexamos que esta colección sexa unha ferramenta máis para axudarvos na tarefa diaria de educar e á vez pasalo ben cos pequenos e pequenas.

Este proxecto recibe o asesoramento da Unidade de Psicoloxía infantil da UAB (Universitat Autónoma de Barcelona), e foi motivo dun traballo de campo con máis de 500 nenas e nenos, aos que dedicamos estes contos.

ISBN 978-84-96893-38-2 
Nº de páxinas 50

Fonte:  Baía Edicións
 

BUSCAR NO BLOG


gadgets para blogger