mércores, 11 de outubro de 2023

CONVOCATORIA DO "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN"

O pasado 18 de setembro demos conta a través deste Blog e das Redes Sociais da biblioteca das actividades que se van a realizar durante os meses de setembro-outubro e, entre elas está a convocatoria do "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN".

Nesta 5ª edición do certame poderá participar todo o alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria residente no municipio que estivera ou estea cursando estudos de Infantil, Primaria ou Secundaria nos colexios públicos do municipio durante os cursos 2022/2023 e/ou 2023/2024; e tamén os usuarios dos Centros de Atención a Persoas con Diversidade Funcional que teñan a súa sede e actividade no municipio de Pazos de Borbén.

Coa convocatoria desta nova edición pretendemos seguir animando á creación literaria, á escrita e á lectura en lingua galega; fomentar a creatividade e potenciar a expresión e a comprensión escritas, estimulando o uso da lingua galega entre os escolares e os mais mozos, así como tamén do colectivo de persoas con diversidade funcional, facilitándolles a súa consecución mediante esta motivación como é a de participar nun certame literario no ámbito do relato breve.

Este ano ampliouse o número de categorías para participar a 7, dúas máis cos anos anteriores, incluíndo ao alumnado de Infantil e ao colectivo de persoas con diversidade funcional

  • Categoría A: Persoas con diversidade funcional
  • Categoría B: Alumnado de Educación Infantil
  • Categoría C: Alumnado de 1º e 2º de Primaria
  • Categoría D: Alumnado de 3º e 4º de Primaria
  • Categoría E: Alumnado de 5º e 6º de Primaria
  • Categoría F: Alumnado de 1º e 2º de ESO
  • Categoría G: Alumnado de 3º e 4º de ESO

O prazo para presentar os traballos será entre os días 2 de outubro e o 15 de Novembro de 2023.

Os participantes poderán presentar un único trabajo (debuxo ou relato) que deberá ser orixinal, inédito, escrito en lingua galega e non premiado dentro do prazo estipulado nas bases do certame e que deberán entregar na Biblioteca.

Os participantes na Categoría A: Persoas con diversidade funcional poderán presentar un debuxo nunha folla tamaño A4 por unha soa cara que inclúa unha ou máis frases alusivas ao mesmo; ou un relato escrito que se entregará en formato A4 por unha soa cara, manuscrito en letra clara ou ben impreso en tipo letra Arial, tamaño 14 puntos e entreliñado 1,5 liñas. A extensión mínima será dunha (1) páxina e máxima de dúas (2) páxinas.

As persoas participantes na Categoría B: Alumnado de Educación Infantil poderán presentar un debuxo nunha folla tamaño A4 por unha soa cara.

As persoas participantes na Categoría C: Alumnado de 1º e 2º de primaria poderán presentar un debuxo nunha folla tamaño A4 por unha soa cara que inclúa unha ou dúas frases alusivas ao debuxo presentado.


As persoas participantes nas restantes categorías deberán presentar os traballos en papel e entregaranse en formato A4 por unha soa cara, manuscritos en letra clara ou ben impresos en tipo de letra Arial, tamaño 14 puntos e entreliñado 1,5 liñas. A extensión mínima será dunha (1) páxina e máxima de catro (4) páxinas.

A temática dos relatos será libre pero valorarase que incidan preferentemente nas seguintes materias:
 • A igualdade, a diversidade, a tolerancia, o respecto e a prevención da violencia de xénero como valores esenciais para a convivencia entre homes e mulleres.
 • A recollida de historias e lendas locais transmitidas oralmente de avós/avoas a pais/nais, a fillos/as e a netos/as que favorezan o coñecemento do patrimonio inmaterial de Pazos de Borbén.
 • A recollida de toponimia e microtoponimia dos lugares, barrios eparroquias do concello.
Haberá dous premios por cada categoría que consistirán en:

Categoría A: Persoas con diversidade funcional
 • 1º premio: Un libro ou tableta electrónica+un lote de libros.
 • 2º premio: Un lote de libros.
Categoría B: Alumnado de Educación Infantil
 • 1º e 2º premios: Un lote de libros.
Resto das categorías (C, D, E, F, e G)
 • 1º premio: Un libro ou tableta electrónica+un lote de libros.
 • 2º premio: Un lote de libros
Co obxecto de fomentar a lectura en lingua galega e o traballo cooperativo entregarase tamén un lote de libros a cada unha das aulas do colexio e aos centros de atención a persoas con diversidade funcional que presenten máis de catro participantes ao certame. Ademaís todos os participantes non premiados recibirán un libro de agasallo.

Para máis información sobre o "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN" podes descargar as BASES do certame facendo click AQUÍ.

Desde BIBLIOPAZOS animamos a todo o profesorado, aos pais, nais e demáis familiares do alumnado e á dirección, persoal, etc., dos Centros de atención a persoas con diversiade funcional do concello para que os estimulen a escribir e a participar neste nova convocatoria do certame que chega a súa 5º edición.

Esta actividade enmárcase no programa de actividades de dinamización da Lingua Galega do ano 2023 "OBRADOIROS E CERTAME DE CREACIÓN LITERARIA" organizado pola Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén e que conta co patrocinio do Departamento de Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos da Deputación Provincial de Pontevedra.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

venres, 29 de setembro de 2023

Obradoiro de Creación Literaria "RELATO-EXPRÉS. A PERSONAXE DA AULA" con ANDREA BARREIRA FREIJE

Continuamos informando das actividades do Programa de Animación á Lectura e Dinamización do uso da Lingua Galega organizadas pola Biblioteca Pública Municipal de Pazos de Borbén “BiblioPazos”.

Presentamos outro Obradoiro de Creación Literaria para o alumnado da ESO do CPI “Curros Enríquez” de Pazos denominado "RELATO EXPRÉS-A PERSONAXE DA AULA" será impartido pola escritora, xornalista e docente ANDREA BARREIRA FREIJE para todo o alumnado de ESO do CPI “Curros Enríquez” de Pazos.


Terá lugar tamén nas instalacións do colexio en catro sesións dunha duración de hora e media cada unha e se realizarán nas seguintes datas e horarios:

Xoves, 5 de outubro
10:20 a 11:50 - 1º ESO
12:20 a 13:50 - 4º ESO

Venres, 6 de outubro
10:20 a 11:50 - 2º ESO
12:20 a 13:50 - 3º ESO
No curso escolar 2022-2023 aprendemos que para escribir un relato non só precisamos imaxinación e prestar atención ao que nos rodea, senón que tamén necesitamos coñecer o manexo dunhas ferramentas básicas: Quen conta a historia? O Narrador; Quenes marcan a accion? As personaxes; Onde e cando acontece todo? Espazo e tempo; Como estruturamos o relato? Tempo e trama...

“Relato-exprés” é un obradoiro de escrita que funciona como unha receita. A través de varios pasos, que van desde a inspiración á lectura, pasando pola escrita, descubriremos tanto o traballo que hai detrás dun texto como os elementos narrativos para poder conxugalo todo e así contar unha historia.

Pero hai máis... Moito máis detrás deses elementos. Unha vez que coñecemos os ingredientes elementais, chega o momento de descubrir distintas variantes, fórmulas, estratexias... Cantos personaxes hai? É o mesmo o protagonista que o secundario? Que é a personaxe confidente? E que pasa se comezamos polo final? E se todo se repite unha e outra? Podo contar eu a historia? Ou ten que ser alguén de fóra? E se a conto eu e outro?

Durante o curso 2023-2024 profundaremos na escrita da narrativa descubrindo novos narradores, personaxes, estruturas...

En “Relato-exprés” o inicio e o final é en equipo, pois sempre resulta interesante formular ideas diversas e escoitar o traballo do resto da aula desde unha perspectiva construtiva, buscando o mellor resultado. O proceso creativo será individual, para que cadaquén poida contar a historia que máis lle interese.

Público: Rapazada de 1º a 4º da ESO. Cada persoa escribirá un relato xogando con narradores e estruturas máis complexas das aprendidas ata o momento, o que lles permitirá experimentar coa narración.

1º ESO: Este curso ao ser o primeiro ano que recibe o obradoiro, descubrirá os elementos básicos para a construción dun relato: que é narrador, as personaxes, o espazo, o tempo e a trama máis básica.

2º, 3º e 4º ESO: Nestes cursos profundaremos nos distintos tipos de narradores, en como se relacionan as diversas personaxes e como podemos manexar o tempo do relato para variar a súa estrutura.
Esta actividade enmárcase no programa de actividades de dinamización da Lingua Galega do ano 2023 "OBRADOIROS E CERTAME DE CREACIÓN LITERARIA" organizado pola Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén e que conta co patrocinio do Departamento de Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos da Deputación Provincial de Pontevedra.

Para calquera información sobre a programación podedes contactar coa Biblioteca por teléfono chamando ao número 986 497 273 ou por correo electrónico a biblioteca@pazosdeborben.org no noso horario habitual de apertura.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

BUSCAR NO BLOG


gadgets para blogger