sábado, 1 de novembro de 2014

LAS LUCES DE SEPTIEMBRE - Literatura Juvenil

Las luces de septiembre 
Autor: Carlos Ruiz Zafón 
Editorial Planeta S.A.
Círculo de Lectores S.A., 2007 

Género: Narrativa  Juvenil

Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado...

Un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla que rodea el islote del faro.

Una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque...

Estos y otros elementos tejen la trama del misterio que unirá a Irene e Ismael para siempre durante un mágico verano en Bahía Azul.

Un misterio que los llevará a vivir la más emocionante de las aventuras en un laberíntico mundo de luces y sombras.

ISBN: 978-84-672-3048-2
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta
Formato: 22 x 15 cm.
Nº de páginas: 317

venres, 31 de outubro de 2014

PROGRAMA "XUNTOS POLO NADAL"

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Secretaria Xeral de Política Social organiza este programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, destinado ás persoas maiores que se atopan soas nestas datas, xa sexa pola carencia de familiares ou amigos, a perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias.


Prazas e destinos:
Ofértanse un total de 240 prazas distribuídas do seguinte xeito:
 • 120 na Residencia de Tempo Libre do Carballiño, para as persoas solicitantes das provincias de Lugo e Pontevedra.
 • 120 na Residencia de Tempo Libre de Panxón, en Nigrán para as persoas solicitantes das provincias de Ourense e A Coruña.
Datas e servizos:
Este programa vaise desenvolver entre o 23 de decembro de 2014 e o 2 de xaneiro de 2015, e comprende os seguintes servizos:
 • Estancia na residencia durante 11 días (10 noites).
 • Aloxamento, en habitacións compartidas, e manutención en réxime de pensión completa.
 • Desprazamento en autobús desde os lugares que se establezan nas localidades de Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense ata as residencias de tempo libre e viceversa.
 • Actividades de animación sociocultural.
A recollida das persoas participantes efectuarase o dia 23 de decembro pola mañá e o regreso o dia 2 de xaneiro despois do xantar.

Persoas beneficiarias:
Para beneficiarse deste programa haberá que reunir os seguintes requisitos:
a) Ser maior de 60 anos (telos cumpridos no momento en que remate o prazo de presentación de solicitudes).
b) Estar empadroado nalgún dos concellos galegos.
c) Ter que pasar só/a as datas do Nadal.
d) Valerse por si mesmo e non padecer enfermidade infecto - contaxiosa activa
nin trastornos mentais ou condutuais non compensados que poidan alterar a convivencia.
d) Non estar acollido/a en ningún centro residencial.
Para a selección dos participantes daráselle preferencia ás persoas que:
-Realmente vivan soas e non teñan con quen pasar estas datas.
-Teñan máis idade.
-Teñan un menor nivel de ingresos económicos.
-Non participaran en pasadas edicións do Programa Xuntos polo Nadal nin este ano no de Benestar en balnearios ou nos de Termalismo e/ou Vacacións do IMSERSO. 
Solicitudes:
As solicitudes, acompañadas do informe social e a declaración responsable, formularanse nos modelos deseñados ao efecto e estarán debidamente cubertas e asinadas pola persoa que corresponda en cada caso.

Poderanse presentar ata o 15 de novembro, incluído, nos servizos sociais comunitarios dos concellos, nos departamentos de traballo social dos centros de saúde ou hospitais, nas xefaturas territoriais ou centros sociocomunitarios de benestar, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar; ou ben por calquera dos medios previstos no artigo 38.4. da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC).

Custo da praza:
As persoas participantes que teñan uns ingresos inferiores ao IPREM (532,51 euros/mes), asistirán de forma GRATUÍTA ao programa, mentres que aquelas cuns ingresos superiores a dito importe contribuirán ao pagamento da estadía coa achega de 50 €.

Unha vez efectuado o ingreso de dito importe, só se lles efectuará a súa devolución se non se incorporan ao programa e o comunican por escrito polo menos con 10 días de antelación ao seu comezo ou o día anterior ou o mesmo día en caso de forza maior: enfermidade ou falecemento dun familiar; situacións que terá que acreditar coa solicitude da devolución. Non se lles devolverá ningún importe se abandonan a estadía ou non se encontran nos supostos anteriores.

Os gastos de desprazamento desde o domicilio dos seleccionados ata o lugar que se sinale de saída nas localidades de Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra ou Vigo e viceversa serán por conta da persoa participante.

Documentación:
As persoas ás que se lle adxudique praza terán que confirmar a súa asistencia e,no momento de incorporarse ao programa ir provistas de:
 • DNI ou pasaporte en vigor.
 • Informe médico actualizado no caso de ter algunha limitación, alerxia ou enfermidade que requira dalgunha atención especial (control sanitario tratamento farmacolóxico, alimentación, accesorio de apoio etc). De non levar a acreditación da necesidade, non se lle prestará ningún tipo de atención especial.
 • Tarxeta sanitaria, medicación habitual necesaria e/ou accesorios para o transcurso da estadía.
 • Roupa adecuada e cómoda.
Para mais información pódense dirixir a:
 • Teléfono Social 900 333 666 (de forma gratuíta).
 • Páxina web da Consellería de Traballo e Benestar: http://benestar.xunta.es
 • Os servizos sociais comunitarios dos concellos e/ou departamentos de traballo social dos centros de saúde ou hospitais.
 • As xefaturas territoriais ou centros sociocomunitarios de benestar, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

xoves, 30 de outubro de 2014

LA BIBLIA DE NEÓN - Literatura Adultos

La Biblia de neón 
Autor: John Kennedy TOOLE
Traducción: Jordi Fibla
Editorial Anagrama S.A.
Círculo de Lectores S.A.

Género: Literatura contemporánea 

David, el protagonista de La Biblia de neón, es un adolescente que vive en una población miserable del profundo Sur.

Una Biblia de neón ilumina el cielo por las noches, y durante el día el fanatismo religioso y la malevolencia hacen estragos en la vida de los ciudadanos. El padre de David pierde su trabajo, no puede seguir pagando su contribución a la Iglesia, y esto marca el inicio de una decadencia que les convertirá en parias dentro de la pequeña comunidad.

No hay muchas alegrías en la vida de David, excepto las que llegan de la mano de tía Mae, una hermana de su madre que tras una fantasmal carrera como cantante, y ya con sesenta años, escandaliza a los bienpensantes con su pelo teñido de rubio, sus vestidos de colores chillones y sus decrépitos novios.

Tras una decepción amorosa y un sangriento y escalofriante episodio, el joven David se apresta a una nueva vida en otros horizontes.

ISBN: 978-84-226-3477-5
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta
Formato: 21 x 13 cm.
Nº de páginas: 188

martes, 28 de outubro de 2014

LA RECLUSIÓN SOLITARIA - Literatura Adultos

La reclusión solitaria
Autor: Tahar Ben Jelloun
Traducción: Malika Embarek
Modadori España S.A., 1992
Colección: Narrativa Mondadori

Tahar Ben Jelloun ha escrito una historia de amor entre un trabajador emigrado y una imagen de mujer, nacida del sueño y de la ausencia, que se mezcla en su memoria y le provoca los recuerdos: el pueblo de origen, la tierra empobrecida, la desertización humana del país, la revuelta de los campesinos, hombres en prisión, un niño abandonado y la miseria.

Para romper con LA RECLUSIÓN SOLITARIA, para escapar del vértigo del fantasma de la melancolía, destruya la imagen creada y emerge en lo real. En la calle encuentra la violencia, el odio y el racismo. También conoce a Gazelle, una palestina, huérfana de su tierra. De ese modo espera salir de la soledad a la que le han condenado la emigración y el exilio.

ISBN:84-397-1819-5
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta
Formato: 22 x 15 cm.
Nº de páginas: 103

luns, 27 de outubro de 2014

Xornada "E POR QUÉ NON MONTAMOS UNHA COOPERATIVA?"

Dende a Axencia Local de Emprego e Desenvolvemento Local do noso Concello nos envían esta información que esperamos sexa do voso interese:


O próximo día 3 de novembro terá lugar no Edificio Multiusos da Xunqueira en Redondela, a Xornada “E POR QUE NON MONTAMOS UNHA COOPERATIVA?” enmarcada no programa de actuación 2014 da Rede Eusumo.

A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Dirección Xeral de Traballo e Economía Social da Consellería de Traballo e Benestar par ao fomento do cooperativismo e a economía social.

A través da Rede Eusumo:
 • Foméntase o espírito emprendedor a través da fórmula cooperativa.
 • Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.
 • Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego colectivo.
Que finalidade ten a xornada?
 • Dar a coñecer o cooperativismo de traballo asociado como alternativa de emprendemento colectivo.
A quen vai dirixido?
 • Persoas desempregadas.
 • Persoas interesadas en por en marcha unha actividade empresarial.
 • Persoas que queren cambiar a súa situación laboral.
 • Persoas interesadas en coñecer o cooperativismo como opción apra a inserción o u mellora laboral.
A xornada ten carácter gratuíto.

O prazo de inscripción é ata o día 29 de outubro.

Pódese inscribir chamando ao teléfono 986 402 664 ou a través do enderezo electrónico: ofi.cooperativismo@maiv.org ou en info@eusumo.coop

Máis información en:

domingo, 26 de outubro de 2014

LA CITACIÓN - Literatura Adultos

La citación
Autor: John Grisham
Traducción: Mª Antonia Menini
Ediciones B S.A., 2002

Género: Novela negra, intriga, terror

Un juez muere y deja tras de sí un sorprendente secreto.

El señor Atlee, un hombre mayor y muy enfermo, vive solo en la casa familiar de Clanton, Mississippi. Había sido un juez temido y apreciado que había estado por encima de la ley y la política local durante cuarenta años. Ahora casi se ha vuelto un recluso.

Al ver de cerca su fin, el juez Atlee manda llamar a su hijo Ray, un profesor de Derecho en la Universidad de Virginia, para acordar los detalles de la herencia. Su hijo se encamina, reticente, hacia el sur, pero el encuentro familiar no tiene lugar. El juez muere demasiado pronto. Y con ello, deja tras de sí un secreto sorprendente que solo llega a conocer Ray. Y quizá alguien más.

«Un narrador de paso firme con un dominio innegable de la trama, el ritmo y el tono.»
The New York Times Book Review

ISBN: 978-84-666-0651-3
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta
Formato: 24 x 15 cm.
Nº de página: 414

BUSCAR NO BLOG


gadgets para blogger