xoves, 21 de setembro de 2023

"CONVERSAS CON TANA: acerca da igualdade de xénero", un espectáculo de AL GUANELLA co que conmemoraremos o DÍA INTERNACIONAL DA PAZ

Continuamos coa programación de actividades de animación á lectura do programa de dinamización da lectura "LER CONTA MOITO" que promove a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en colaboración coas entidades locais.

Con esta actividade conmemoraremos o Día Internacional da PAZ que se celebra o día 21 de setembro desde o ano 1981 en que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas (ONU) promulgou este día como o Día Internacional da Paz; unha data dedicada a conmemorar os ideais de paz de cada pobo e cada nación, con especial énfase no desenvolvemento social e económico en diversas facetas: pobreza, fame, saúde, educación, cambio climático, igualdade de xénero, auga, saneamento, electricidade, medio ambiente e xustiza social. A celebración desta efeméride susténtase no artigo 3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos "Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa persoa", sentando as bases para a liberdade, a xustiza e a paz no mundo.


T
erá lugar o Venres 22 de setembro a partir das 13:00 horas no Auditorio do Concello e nel contaremos coa presencia do artista AL GUANELLA e a súa cadeliña TANA co seu espectáculo "CONVERSAS CON TANA: acerca da igualdade de xénero”, unha representación teatral, baseada na ventriloquía, que inclúe maxia, xogos de preguntas e respostas, cancións e a participación directa do público presente; onde un granxeiro e a súa cadeliña Tana, manteñen unha fluída e divertida conversa na que afloran diálogos delirantes como os que aparecen desde a presentación dos personaxes, ata desencadear na cuestión da igualdade de xénero.

Están convidados para asistir todo o alumnado de Primaria do CPI "Curros Enríquez" de Pazos e os usuarios da Asociación ASPAVI; ademais do público en xeral que se inscriba previamente na Biblioteca chamando ao teléfono 986 497 273 e ata completar o aforo.

Para calquera información sobre a programación podedes contactar coa Biblioteca por teléfono chamando ao número 986 497 273 ou por correo electrónico a biblioteca@pazosdeborben.org no noso horario habitual de apertura.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

mércores, 20 de setembro de 2023

OBRADOIRO DE CREACIÓN LITERARIA "ESCRIBIR PARA CONTAR 2", con Miguel Anxo Alonso Diz

Unha vez convocado o "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN", e para animar á escrita a todos os que queiran participar temos organizado varios "OBRADOIROS DE CREACIÓN LITERARIA".

O primeiro deles é o titulado "ESCRIBIR PARA CONTAR 2" e será impartido polo escritor, poeta, docente e contacontos MIGUEL ANXO ALONSO DIZ e nel participará todo o alumnado de Infantil e Primaria do CPI "Curros Enríquez" de Pazos; o alumnado de Educación Infantil da EEI "A Galeriña" de Nespereira; e os usuarios da Asociación ASPAVI.

Este obradoiro terá lugar nas instalacións escolares e da Asociación ASPAVI en 9 sesións de entre 50 e 90 minutos cada unha delas nos seguintes días e  horarios:

-Mércores, 20 de setembro:

11:45 a 12:35 - Infantil CPI Pazos
13:00 a 14:15 - 1º Primaria CPI Pazos

-Xoves, 21 de setembro:

09:45 a 11:00 - 2º de Primaria

Venres, 22 de setembro:

11:35 a 12:20 - Infantil EEI “A Galeriña”-Nespereira

Mércores, 27 de setembro:

13:00 a 14:30 - 4º de Primaria

Xoves, 28 de setembro

09:45 a 11:15 - 5º de Primaria

Venres, 29 de setembro:

11:30 a 13:00 - Asociación ASPAVI
13:00 a 14:30 - 3º de Primaria

Mércores, 4 de outubro:

13:00 a 14:30 - 6º de Primaria

Dando continuidade aos obradoiros “ESCRIBIR PARA CONTAR” realizados no ano 2022, nesta nova edición dos obradoiros ensínase ao alumnado participante os procesos de creación. Camiñando pola palabra, tanto escrita como oral, a imaxe e mesmo a expresión teatral para dotar dunha visión o máis completa posible; sempre adaptándose ao nivel da rapazada participante e dando resposta ás necesidades de cada grupo e de cada persoa.

Nas actividades búscase fomentar a creatividade, o amor pola arte en xeral e pola nosa lingua.

Todas estas variables xogan un papel relevante no intre de pórse diante da folla en branco.

Ademais incorpóranse os ciclos de infantil e o colectivo de persoas con diversidade funcional feito co que se busca achegar a un colectivo de persoas máis amplo o labor desenvolto a través de obradoiros adaptados a cada idade e circunstancia.

Os obxectivos que se pretende conseguir son os seguintes:

 • Incentivar a creatividade e o valor da orixinalidade.
 • Estimular a creación de historias vencelladas co noso entorno, sementando neles o aprecio e valoración do propio, tanto na súa vertente material (patrimonio histórico), como inmaterial.
 • Asociar a escrita ao xogo, e non só a escrita, senón tamén o propio proceso de aprendizaxe.
 • Enlazar elementos escritos e de narración visual e conectar a escrita e a narración oral. Incentivar a transmisión oral de historias no seu entorno familiar.
 • Incentivar a lectura como motor da escrita. Iniciar no xogo de palabras.
 • Escribir como ferramenta de expresión dun mesmo.
 • Fomentar o uso da lingua galega.
 • O emprego da expresión artística galega como un elemento de expresión integradora na sociedade e de fomento do respecto á diversidade.

 Os obradoiros están estruturados en cinco niveis:

- Primeiro nivel: Ciclo de Infantil 

 • Escribir para contar.
 • Narrar a través da imaxe.

- Segundo nivel: 1º e 2º de Primaria 

 • O valente coello que quixo soñar.
 • Unha intervención artística.
 • Creación de personaxes.
 • Pequenas historias. Debuxamos.

 - Terceiro nivel: 3º e 4º de Primaria 

 • Unha historia entre todos.
 • Unha imaxe. Descubrir a historia agochada.
 • O meu conto é o máis tolo.
 • O relato máis curto do mundo.

 - Cuarto nivel: 5º e 6º de Primaria 

 • A historia encadeada.
 • Mesmas palabras, diferentes contos.
 • A miña avoa contaba...
 • Escoitei un ruído que proviña de fóra...
 • Contamos as nosas historias.

 -Quinto nivel: Colectivos de persoas con diversidade funcional 

 • Que queremos contar?
 • Debuxo como ferramenta de narración.
 • Recursos para contar unha historia.
Esta actividade enmárcase no programa de actividades de dinamización da Lingua Galega do ano 2023 "OBRADOIROS E CERTAME DE CREACIÓN LITERARIA" organizado pola Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén e que conta co patrocinio do Departamento de Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos da Deputación Provincial de Pontevedra.

Para calquera información sobre a programación podedes contactar coa Biblioteca por teléfono chamando ao número 986 497 273 ou por correo electrónico a biblioteca@pazosdeborben.org no noso horario habitual de apertura.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

CONVOCATORIA DO "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN"

O pasado 18 de setembro demos conta a través deste Blog e das Redes Sociais da biblioteca das actividades que se van a realizar durante os meses de setembro-outubro e, entre elas está a convocatoria do "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN".

Nesta 5ª edición do certame poderá participar todo o alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria residente no municipio que estivera ou estea cursando estudos de Infantil, Primaria ou Secundaria nos colexios públicos do municipio durante os cursos 2022/2023 e/ou 2023/2024; e tamén os usuarios dos Centros de Atención a Persoas con Diversidade Funcional que teñan a súa sede e actividade no municipio de Pazos de Borbén.

Coa convocatoria desta nova edición pretendemos seguir animando á creación literaria, á escrita e á lectura en lingua galega; fomentar a creatividade e potenciar a expresión e a comprensión escritas, estimulando o uso da lingua galega entre os escolares e os mais mozos, así como tamén do colectivo de persoas con diversidade funcional, facilitándolles a súa consecución mediante esta motivación como é a de participar nun certame literario no ámbito do relato breve.

Este ano ampliouse o número de categorías para participar a 7, dúas máis cos anos anteriores, incluíndo ao alumnado de Infantil e ao colectivo de persoas con diversidade funcional

  • Categoría A: Persoas con diversidade funcional
  • Categoría B: Alumnado de Educación Infantil
  • Categoría C: Alumnado de 1º e 2º de Primaria
  • Categoría D: Alumnado de 3º e 4º de Primaria
  • Categoría E: Alumnado de 5º e 6º de Primaria
  • Categoría F: Alumnado de 1º e 2º de ESO
  • Categoría G: Alumnado de 3º e 4º de ESO

O prazo para presentar os traballos será entre os días 2 de outubro e o 15 de Novembro de 2023.

Os participantes poderán presentar un único trabajo (debuxo ou relato) que deberá ser orixinal, inédito, escrito en lingua galega e non premiado dentro do prazo estipulado nas bases do certame e que deberán entregar na Biblioteca.

Os participantes na Categoría A: Persoas con diversidade funcional poderán presentar un debuxo nunha folla tamaño A4 por unha soa cara que inclúa unha ou máis frases alusivas ao mesmo; ou un relato escrito que se entregará en formato A4 por unha soa cara, manuscrito en letra clara ou ben impreso en tipo letra Arial, tamaño 14 puntos e entreliñado 1,5 liñas. A extensión mínima será dunha (1) páxina e máxima de dúas (2) páxinas.

As persoas participantes na Categoría B: Alumnado de Educación Infantil poderán presentar un debuxo nunha folla tamaño A4 por unha soa cara.

As persoas participantes na Categoría C: Alumnado de 1º e 2º de primaria poderán presentar un debuxo nunha folla tamaño A4 por unha soa cara que inclúa unha ou dúas frases alusivas ao debuxo presentado.


As persoas participantes nas restantes categorías deberán presentar os traballos en papel e entregaranse en formato A4 por unha soa cara, manuscritos en letra clara ou ben impresos en tipo de letra Arial, tamaño 14 puntos e entreliñado 1,5 liñas. A extensión mínima será dunha (1) páxina e máxima de catro (4) páxinas.

A temática dos relatos será libre pero valorarase que incidan preferentemente nas seguintes materias:
 • A igualdade, a diversidade, a tolerancia, o respecto e a prevención da violencia de xénero como valores esenciais para a convivencia entre homes e mulleres.
 • A recollida de historias e lendas locais transmitidas oralmente de avós/avoas a pais/nais, a fillos/as e a netos/as que favorezan o coñecemento do patrimonio inmaterial de Pazos de Borbén.
 • A recollida de toponimia e microtoponimia dos lugares, barrios eparroquias do concello.
Haberá dous premios por cada categoría que consistirán en:

Categoría A: Persoas con diversidade funcional
 • 1º premio: Un libro ou tableta electrónica+un lote de libros.
 • 2º premio: Un lote de libros.
Categoría B: Alumnado de Educación Infantil
 • 1º e 2º premios: Un lote de libros.
Resto das categorías (C, D, E, F, e G)
 • 1º premio: Un libro ou tableta electrónica+un lote de libros.
 • 2º premio: Un lote de libros
Co obxecto de fomentar a lectura en lingua galega e o traballo cooperativo entregarase tamén un lote de libros a cada unha das aulas do colexio e aos centros de atención a persoas con diversidade funcional que presenten máis de catro participantes ao certame. Ademaís todos os participantes non premiados recibirán un libro de agasallo.

Para máis información sobre o "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN" podes descargar as BASES do certame facendo click AQUÍ.

Desde BIBLIOPAZOS animamos a todo o profesorado, aos pais, nais e demáis familiares do alumnado e á dirección, persoal, etc., dos Centros de atención a persoas con diversiade funcional do concello para que os estimulen a escribir e a participar neste nova convocatoria do certame que chega a súa 5º edición.

Esta actividade enmárcase no programa de actividades de dinamización da Lingua Galega do ano 2023 "OBRADOIROS E CERTAME DE CREACIÓN LITERARIA" organizado pola Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén e que conta co patrocinio do Departamento de Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos da Deputación Provincial de Pontevedra.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

luns, 18 de setembro de 2023

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Á LECTURA DE SETEMBRO-OUTUBRO 2023

Ola de novo veciñas e veciños de Pazos de Borbén, seguidoras/es, usuarias/os e socias/os da Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén "BIBLIOPAZOS".

Despois de varios meses nos que programamos moi poucas actividades debido aos traballos que estamos a facer para o cambio do programa informático da biblioteca e que esperamos ter rematado despois de mediados do mes de novembro, volvemos cunha serie de eventos dirixidos ao público infantil e mozo coas que queremos continuar cos obxectivos de seguir promocionando a educación e a cultura e animar á lectura a nenas/os, mozas/os e adultos de todas as idades.


Para elo as próximas actividades que presentamos para as vindeiras semanas atópanse incluídas no programa de dinamización da lectura "LER CONTA MOITO" que promove a Xunta de Galicia a través de Dirección Xeral de Cultura, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades; e tamén a través do programa de actividades de dinamización da Lingua Galega do ano 2023 "OBRADOIROS E CERTAME DE CREACIÓN LITERARIA" organizado pola Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén e que conta co patrocinio do Departamento de Normalización Lingüística e Servizos Lingüísticos da Deputación Provincial de Pontevedra.

A primeira das actividades de animación á lectura forma parte do programa LER CONTA MOITO e terá lugar o Venres 22 de setembro a partir das 13:00 horas no Auditorio do Concello; no que contaremos coa presencia do artista AL GUANELLA co seu espectáculo de "CONVERSAS CON TANA: acerca da igualdade de xénero” co que aproveitaremos para conmemorar o Día Internacional da PAZ que se celebra o día 21 de setembro desde o ano 1981 en que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas (ONU) promulgou este día como o Día Internacional da Paz, unha data dedicada a conmemorar os ideais de paz de cada pobo e cada nación, con especial énfase no desenvolvemento social e económico en diversas facetas: pobreza, fame, saúde, educación, cambio climático, igualdade de xénero, auga, saneamento, electricidade, medio ambiente e xustiza social. A celebración desta efeméride susténtase no artigo 3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos "Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa persoa", sentando as bases para a liberdade, a xustiza e a paz no mundo.


A esta actividade están convidados para asistir a mesma o alumnado de Primaria do CPI "Curros Enríquez" de Pazos e os usuarios da Asociación ASPAVI; ademais de todo o público en xeral que se inscriba previamente na Biblioteca chamando ao teléfono 986 497 273 ata completar o aforo.

“CONVERSAS CON TANA: acerca da igualdade de xénero” é un espectáculo teatral, baseado na ventriloquía, que inclúe maxia, xogos de preguntas e respostas, cancións e a participación directa do público presente; onde un granxeiro e a súa cadeliña Tana, manteñen unha fluída e divertida conversa na que afloran diálogos delirantes como os que aparecen desde a presentación dos personaxes, ata desencadear na cuestión da igualdade de xénero.


Tamén neste mes de setembro o Concello, a través da Biblioteca Pública Municipal, vai a levar a cabo un novo programa de "OBRADOIROS DE CREACIÓN LITERARIA E CERTAME DE RELATO CURTO" no que poderá participar todo o alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria residente no municipio que estivera ou estea cursando estudos de Infantil, Primaria ou Secundaria nos colexios públicos do municipio durante os cursos 2022/2023 e/ou 2023/2024; e tamén os usuarios dos Centros de Atención a Persoas con Diversidade Funcional que teñan a súa sede e actividade no municipio de Pazos de Borbén.

Os principais obxectivos deste programa son os de promover e dinamizar o uso da lingua galega no municipio, sobre todo entre a poboación infantil, a mocidade e as persoas con diversidade funcional; animando á creación literaria e á lectura a través da realización de diversos obradoiros de creación literaria e da convocatoria dunha nova edición dun certame literario en lingua galega; ademáis tamén se pretende promover e facilitar a plena integración na sociedade dos colectivos en risco de exclusión social e con diversidade funcional, a través do emprego da expresión artística e literaria en lingua galega.

Para iso convócase o "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN" no que haberá 7 categorías para participar:

  • Categoría A: Persoas con diversidade funcional
  • Categoría B: Alumnado de Educación Infantil
  • Categoría C: Alumnado de 1º e 2º de Primaria
  • Categoría D: Alumnado de 3º e 4º de Primaria
  • Categoría E: Alumnado de 5º e 6º de Primaria
  • Categoría F: Alumnado de 1º e 2º de ESO
  • Categoría G: Alumnado de 3º e 4º de ESO

O PRAZO DE PRESENTACIÓN dos relatos abrirase o día 2 de outubro de 2023 e rematará o día 15 de Novembro de 2023.

Para máis información sobre o "V CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN" podes descargar as BASES do certame facendo click AQUÍ.

Desde BIBLIOPAZOS animamos a todo o profesorado, aos pais, nais e demáis familiares do alumnado para que os estimulen a escribir e a participar neste nova convocatoria do certame que chega a súa 5º edición.


Ademáis para animar á escrita a todos os que queiran participar temos organizado varios "OBRADOIROS DE CREACIÓN LITERARIA".

O primeiro é o titulado "ESCRIBIR PARA CONTAR 2" e será impartido polo escritor, poeta, docente e contacontos MIGUEL ANXO ALONSO DIZ e nel participará todo o alumnado de Infantil e Primaria do CPI "Curros Enríquez" de Pazos; o alumnado de Educación Infantil da EEI "A Galeriña" de Nespereira; e os usuarios da Asociación ASPAVI.

Este obradoiro terá lugar nas instalacións escolares e da Asociación ASPAVI en 9 sesións de entre 50 e 90 minutos cada unha delas nos seguintes días e  horarios:

-Mércores, 20 de setembro:
· 11:45 a 12:35 - Infantil CPI Pazos
· 13:00 a 14:15 - 1º Primaria CPI Pazos
-Xoves, 21 de setembro:
· 09:45 a 11:00 - 2º de Primaria
Venres, 22 de setembro:
· 11:35 a 12:20 - Infantil EEI “A Galeriña”-Nespereira
Mércores, 27 de setembro:
· 13:00 a 14:30 - 4º de Primaria
Xoves, 28 de setembro
· 09:45 a 11:15 - 5º de Primaria
Venres, 29 de setembro:
· 11:30 a 13:00 - Asociación ASPAVI
 13:00 a 14:30 -  3º de Primaria
Mércores, 4 de outubro:
· 13:00 a 14:30 - 6º de Primaria

Dando continuidade aos obradoiros “ESCRIBIR PARA CONTAR” realizados no ano 2022, nesta nova edición dos obradoiros ensínase ao alumnado participante os procesos de creación. Camiñando pola palabra, tanto escrita como oral, a imaxe e mesmo a expresión teatral para dotar dunha visión o máis completa posible; sempre adaptándose ao nivel da rapazada participante e dando resposta ás necesidades de cada grupo e de cada persoa.

Nas actividades búscase fomentar a creatividade, o amor pola arte en xeral e pola nosa lingua.

Todas estas variables xogan un papel relevante no intre de pórse diante da folla en branco.

Ademais incorpóranse os ciclos de infantil e o colectivo de persoas con diversidade funcional feito co que se busca achegar a un colectivo de persoas máis amplo o labor desenvolto a través de obradoiros adaptados a cada idade e circunstancia.

Os obxectivos que se pretende conseguir son os seguintes:

 • Incentivar a creatividade e o valor da orixinalidade.
 • Estimular a creación de historias vencelladas co noso entorno, sementando neles o aprecio e valoración do propio, tanto na súa vertente material (patrimonio histórico), como inmaterial.
 • Asociar a escrita ao xogo, e non só a escrita, senón tamén o propio proceso de aprendizaxe.
 • Enlazar elementos escritos e de narración visual e conectar a escrita e a narración oral. Incentivar a transmisión oral de historias no seu entorno familiar.
 • Incentivar a lectura como motor da escrita. Iniciar no xogo de palabras.
 • Escribir como ferramenta de expresión dun mesmo.
 • Fomentar o uso da lingua galega.
 • O emprego da expresión artística galega como un elemento de expresión integradora na sociedade e de fomento do respecto á diversidade.

Os obradoiros están estruturados en cinco niveis:

- Primeiro nivel: Ciclo de Infantil 
· Escribir para contar.
· Narrar a través da imaxe.

- Segundo nivel: 1º e 2º de Primaria 
· O valente coello que quixo soñar.
· Unha intervención artística.
· Creación de personaxes.
· Pequenas historias. Debuxamos.

- Terceiro nivel: 3º e 4º de Primaria 
· Unha historia entre todos.
· Unha imaxe. Descubrir a historia agochada.
· O meu conto é o máis tolo.
· O relato máis curto do mundo.

- Cuarto nivel: 5º e 6º de Primaria 
· A historia encadeada.
· Mesmas palabras, diferentes contos.
· A miña avoa contaba...
· Escoitei un ruído que proviña de fóra...
· Contamos as nosas historias.

-Quinto nivel: Colectivos de persoas con diversidade funcional 
· Que queremos contar?
· Debuxo como ferramenta de narración.
· Recursos para contar unha historia.


O segundo obradoiro denominado "RELATO EXPRÉS-A PERSONAXE DA AULA" será impartido pola escritora, xornalista e docente ANDREA BARREIRA FREIJE para todo o alumnado de ESO do CPI “Curros Enríquez” de Pazos. Terá lugar tamén nas instalacións do colexio en catro sesións dunha duración de hora e media cada unha e se realizarán nas seguintes datas e horarios:

Xoves, 5 de outubro
10:20 a 11:50 - 1º ESO
12:20 a 13:50 - 4º ESO
Venres, 6 de outubro
10:20 a 11:50 - 2º ESO
12:20 a 13:50 - 3º ESO

Durante o Curso 2022-2023 aprendemos que para escribir un relato non só precisamos imaxinación e prestar atención ao que nos rodea, senón que tamén necesitamos coñecer o manexo dunhas ferramentas básicas: Quen conta a historia? O Narrador; Quenes marcan a accion? As personaxes; Onde e cando acontece todo? Espazo e tempo; Como estruturamos o relato? Tempo e trama...

“Relato-exprés” é un obradoiro de escrita que funciona como unha receita. A través de varios pasos, que van desde a inspiración á lectura, pasando pola escrita, descubriremos tanto o traballo que hai detrás dun texto como os elementos narrativos para poder conxugalo todo e así contar unha historia.

Pero hai máis... Moito máis detrás deses elementos. Unha vez que coñecemos os ingredientes elementais, chega o momento de descubrir distintas variantes, fórmulas, estratexias... Cantos personaxes hai? É o mesmo o protagonista que o secundario? Que é a personaxe confidente? E que pasa se comezamos polo final? E se todo se repite unha e outra? Podo contar eu a historia? Ou ten que ser alguén de fóra? E se a conto eu e outro?

Durante o curso 2022-2023 profundaremos na escrita da narrativa descubrindo novos narradores, personaxes, estruturas...

En “Relato-exprés” o inicio e o final é en equipo, pois sempre resulta interesante formular ideas diversas e escoitar o traballo do resto da aula desde unha perspectiva construtiva, buscando o mellor resultado. O proceso creativo será individual, para que cadaquén poida contar a historia que máis lle interese.

Público: Rapazada de 1º a 4º da ESO. Cada persoa escribirá un relato xogando con narradores e estruturas máis complexas das aprendidas ata o momento, o que lles permitirá experimentar coa narración.

1º ESO: Este curso ao ser o primeiro ano que recibe o obradoiro, descubrirá os elementos básicos para a construción dun relato: que é narrador, as personaxes, o espazo, o tempo e a trama máis básica.

2º, 3º e 4º ESO: Nestes cursos profundaremos nos distintos tipos de narradores, en como se relacionan as diversas personaxes e como podemos manexar o tempo do relato para variar a súa estrutura.

Para calquera información sobre a programación podedes contactar coa Biblioteca por teléfono chamando ao número 986 497 273 ou por correo electrónico a biblioteca@pazosdeborben.org no noso horario habitual de apertura.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA

martes, 13 de xuño de 2023

“CONTOS ARREDOR DO LUME” unha selección de contos tradicionais para conmemorar a chegada do Solsticio de Verán e o comezo das vacacións escolares.


Para conmemorar a chegada do Solsticio de Verán e o comezo das vacacións escolares, teremos con nós á contadora ALBA DE VALES, quen nos traerá o seu espectáculo de narración oral "CONTOS ARREDOR DO LUME”.

Esta actividade terá lugar o Mércores día 21 de Xuño a partir das 11:00 horas no Auditorio do Concello de Pazos de Borbén, e están convidados para asistir a este evento todo o alumnado de Infantil e Primaria do CPI "Curros Enríquez" de Pazos e o alumnado de Infantil da EEI “A Galeriña” de Nespereira, ademais de todo o público en xeral que se inscriba previamente na Biblioteca chamando ao teléfono 986 497 273, ata completar o aforo.

Contos arredor do lume é unha selección de contos de tradicións populares. Achégannos ao lume de fóra e de dentro, para falarnos de igualdade, solidariedade, coraxe e intuición propia, que como unha luz guía, precisamos para andar o noso camiño. A expresión oral, o xesto e un pandeiro redondo tradicional acompañan a velada, traendo unha pouca luz que se cadra esperte aos lumes dormentes.

Esta actividade atópase incluída no programa de dinamización da lectura LER CONTA MOITO que promove a Dirección Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia a través da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, en colaboración cos concellos e coas súas bibliotecas.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA

domingo, 14 de maio de 2023

"MAXIA PARA SOÑAR”" para conmemorar o DIA DAS LETRAS GALEGAS


Para conmemorar o DÍA DAS LETRAS GALEGAS deste ano 2023 que se celebra como sempre o día 17 de Maio, teremos con nós ao ilusionista MAGO MARCO, quen nos traerá o seu espectáculo "MAXIA PARA SOÑAR”.

A actividade terá lugar o Martes día 16 de Maio ás 10:00 horas no Auditorio do Concello de Pazos de Borbén, e están convidados para asistir ao mesmo todo o alumnado de Infantil e Primaria do CPI "Curros Enríquez" de Pazos; da EEI “A Galeriña” de Nespereira; e os usuarios da Asociación ASPAVI.

“MAXIA PARA SOÑAR” é un espectáculo sorprendente, para gozar en familia, onde o Ilusionista Mago Marco propón unha viaxe de soño e ilusións envoltas nun misterio. A proposta de Marco é a maxia clásica adaptada aos nosos tempos con aparicións, desaparicións, levitacións imposibles e o máis importante unha maxia interactiva en que o público é o grande protagonista.

Esta actividade atópase incluída no programa de dinamización da lectura LER CONTA MOITO que promove a Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia a través da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, en colaboración cos concellos e coas súas bibliotecas.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA

sábado, 28 de xaneiro de 2023

LA MUERTE: DANZA MACABRA

LA MUERTE: DANZA MACABRA
Autor: Luca Adrián Martínez Martín
Editorial Círculo Rojo
Colección Relatos

Género: Literatura en castellano - Narratia

La magia ha vuelto a Europa. El nigromante ha resucitado. Su nombre fue borrado de los anales de la historia, mas no pudieron borrar su descendencia.

Los muertos caminan sobre la Tierra. Los tiempos habrán de cambiar, pues el nuevo señor del infierno quiere nuestro mundo para él.

Cuatro jóvenes deberán luchar por restablecer el orden. Cuatro como los Cuatro Jinetes del Apocalipsis: Guerra será quien dispute tanto batallas internas como externas. Hambre será quien devore con ansia y aprenda. Muerte será quien domine el final de una vida. Gloria será quien los guíe a todos a través de la oscuridad.

Ellos serán quienes se enfrenten a un porvenir de brutalidad, de tristeza sin igual, de dolor inimaginable y ascenso hasta los mismísimos dioses de esta dimensión.

La batalla se acerca, pues la magia ha vuelto a Europa.

ISBN: 978-84-1155-511-1
Nº de páginas: 290
Encuadernación: Tapa blanda con solapas
Formato. 15 x 21 cm

GRACIAS a LUCA por la donación de este libro para la biblioteca de Pazos de Borbén
y por la dedicatoria para sus usuarios

Biografía del autor:

Luca Adrián Martínez Martín nació el 5 de abril de 1993 en Zürich, Suiza. A los seis años se mudó a Vigo, junto a su familia. Cursó Primaria, la ESO y dejó Bachillerato para acceder a la FP, de la cual completó dos ciclos superiores. El único útil fue Asistencia a la Dirección (antiguo secretariado), pues es el que le permitirá acceder a las oposiciones para auxiliar de biblioteca. Crecer leyendo libros, escribirlos de adulto y custodiarlos en su lugar natural. «Un sueño a punto de cumplirse», diría el autor.
Como notas especiales sobre el autor, cabe añadir que es un acérrimo fanático del juego Dragones y Mazmorras y Pathfinder, de pequeño acudió a clases de kung-fu —por lo tanto, sus manos son consideradas armas blancas— y también formó parte de un grupo de teatro llamado Perros Verdes, de la mano del magnífico actor y dramaturgo Edgar Costas Sanmartín, el cual no se sabe si querrá ser relacionado con su antiguo alumno.


luns, 16 de xaneiro de 2023

DESAYUNO CON PARTÍCULAS. La ciencia como nunca antes se ha contado

DESAYUNO CON PARTÍCULAS
La ciencia como nunca antes se han contado
PLAZA & JANÉS, 
Pengüin Random House Grupo Editorial SAU

Género: Literatura en castellano - Ensayo

Un excitante y revelador viaje al interior de la mente y a los orígenes de la vida a través de la física cuántica.

Tienes en las manos un ensayo sobre física cuántica.

Un momento, por favor. ¡Espera!

No permitas que esto te asuste y sueltes el libro de golpe.

¿Aceptarías una invitación a desayunar?

Si decides aventurarte a navegar entre estas páginas, descubrirás un universo tan maravilloso como desconcertante. La teoría cuántica es una de las más bellas y asombrosas de la ciencia. Las reglas que sigue son alocadas en comparación con nuestro día a día. Son antiintuitivas. Al adentrarnos en el mundo cuántico se ponen en jaque nuestras creencias sobre la realidad, y también las de nuestra realidad cotidiana.

Sonia Fernández-Vidal, escritora y doctora en Física Cuántica, y Francesc Miralles, escritor y periodista, nos invitan a un divertido desayuno al que también asistirán Newton, Einstein, Heisenberg y otros célebres físicos de la historia.

Entre magdalenas, tostadas, café con leche y zumos de naranja, emprenderemos un fascinante y revelador viaje a los orígenes del universo y aprenderemos para qué sirve un acelerador de partículas, qué es la partícula de Dios, cómo las cosas pueden estar en dos sitios a la vez... e incluso trataremos de comprender los misterios de la existencia.

ISBN: 978-84-01-34813-6
Nº de páginas: 288
Formato: 15 x 23 cm
Encuadernación: Tapa blanca con solapas

domingo, 15 de xaneiro de 2023

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS 3. Los cinco reinos eternos

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS 3
Los cinco reinos eternos
Ilustraciones: David G. Forés
Editorial Destino Infantil & Juvenil
Colección: Isla del Tiempo

Género: Literatura Infantil en Castellano - Narrativa
Edad recomendada: + 10 años

Llega el final más esperado de la trilogía cuántica más querida por lectores y libreros

A Niko se le acumulan los problemas en los distintos mundos. El tiempo se ha vuelto loco en la Tierra y corre hacia atrás. Quiona ha quedado atrapada en el Reino de Tiempo y reclama su ayuda.

Para devolver la armonía a los multiversos, Niko y sus amigos deberán atravesar agujeros de gusano, teleportarse a lugares desconocidos, crear universos de bolsillo con las constantes universales modificadas y desafiar un sinfín de leyes de la física.

¿Saldrán victoriosos nuestros amigos de esta nueva aventura cuántica?

ISBN: 978-84-08-21717-6
Nº de páginas: 320
Formato: 14 x 20,2 cm.
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta

BUSCAR NO BLOG


gadgets para blogger