luns, 11 de marzo de 2024

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Á LECTURA E DE SENSIBILIZACIÓN E DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 2024 - DIA INTERNACIONAL DAS MATEMÁTICAS

Continuamos coas actividades de animación á lectura e de sensibilización e dinamización da lingua galega deste ano 2024 coa actuación o mércores día 13 de marzo nas instalacións do CPI “Curros Enríquez” de Pazos con “O MAGO PACO” que nos traerá do seu proxecto educativo Matemáticas para Ilusionar o espectáculo “MATEMAXIA” no que participará o alumnado de 5º e 6º de Primaria.

Con esta actividade desde a Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén queremos conmemorar o Dia Internacional das Matemáticas que se celebra en todo o mundo todos os 14 de marzo de cada ano desde que a 40ª Conferencia Xeneral da UNESCO proclamara este día a través da Resolución 30 do 26 de novembro de 2019 a proposta da Unión Matemática Internacional.

Para a UNESCO a celebración do Día Internacional das Matemáticas é unha data oportuna para promover maior cooperación dos organismos e gobernos a nivel internacional para desenrolar programas e actividades que realcen a ensinanza das ciencias matemáticas.

A celebración deste día será a oportunidade perfecta para lograr os obxectivos do chamado programa “A Ciencia para a Paz e o Desenrolo Sostible”.

O papel desempeñado pola UNESCO para levar a cabo a celebración desta importante data foi decisivo e o seu principal obxectivo, é fortalecer a nivel mundial todas as áreas científicas e tecnolóxicas para que, a través delas, se chegue ao desenrolo sostible, así como á tan anhelada paz que buscamos todos os seres humanos.

Por outra parte, conmemorar o Día Internacional das Matemáticas, axudará a destacar o papel das mulleres científicas que se preparan como matemáticas a nivel mundial e con elo, a visibilizar o traballo de moitas delas, que desempeñaron un papel importante no pasado, como foi o caso de Sophie Germán ou Mary Winston, entre moitas outras.

Así mesmo, no mundo tecnolóxico de hoxe, as matemáticas cobran maior importancia, xa que están vinculadas a todos os avances informáticos dos que se beneficia a humanidade para desenrolarse en todos os campos e áreas da vida. Sobre todo, para as novas xeracións que están por vir.

Cada ano propónse un tema para despertar a creatividade en torno ás matemáticas e animar á participación. O tema para 2024 é: "XOGANDO COAS MATEMÁTICAS".

A organización quere celebrar os xogos matemáticos como os quebracabezas e outras actividades entretidas pero tamén "xogar" coas propias matemáticas, explorar, experimentar e descubrir.

“MATEMAXIA” é un espectáculo no que O MAGO PACO mestura dúas disciplinas, as matemáticas e a maxia, que “a priori” podemos pensar que non teñen nada en común e ata parecen contrapostas, pero nada máis lonxe da realidade e a través desta actividade O MAGO PACO demostrará o moito que teñen en común e o que comparten unha vez que nos achegamos a elas dunha maneira diferente e moi divertida.

Coa axuda deste mago un tanto tolo e fascinado polas mates, as nenas e nenos participantes conseguirán atopar e sentir moi de preto a maxia que existe dentro dos números, das operacións, da xeometría, da estatística, etc. Descubrindo algúns dos porqués da maxia coa axuda de explicacións matemáticas, demostrando que esta disciplina, as veces tan pouco motivadora para os alumnos e alumnas, está chea de sorpresas que descoñecemos e que a converten nunha materia fascinante.

Un espectáculo adaptado ao currículo educativo que trata diversos contidos do mesmo dunha forma práctica, dinámica e moi entretida, interactuando constantemente cos rapaces e rapazas, facéndoos participes, cómplices e protagonistas de cada experiencia ou momento fantástico. Todo isto fai dela unha actividade idónea para levar a cabo nos centros escolares.

Os obxectivos desta actividade son os seguintes:

XERAIS

 • •Promover actividades lúdico-educativas como complemento ó curríulo escolar.
 • •Fomentar a participación social en actividades lúdico–culturais das nenas e dos nenos, así como de toda a comunidade.
 • •Estimular o desenrolo de actitudes e aptitudes coma a imaxinación, a creatividade, a cooperación e a confianza.
 • •Favorecer a coeducación mediante os cambios de roles prefixados na nosa sociedade.
 • •Potenciar valores solidarios, tolerantes, de respecto sobre todo o que lles rodea.
 • •Mostrar a importancia da aprendizaxe a través do xogo.

ESPECÍFICOS

 • •Crear un ambiente de distensión gardando o respecto ás instalacións do colexio, ós compañeiros e compañeiras, ó material a empregar e os actores.
 • •Potenciar actividades importantes para o desenvolvemento integral dos e das menores, como: a psicomotricidade fina, as matemáticas, a física, etc.
 • •Realizar actividades con temáticas transversais como: a educación para a saúde, a educación intercultural, a educación medioambiental, etc.
 • •Lograr unha aprendizaxe mais completa dos contidos tratados a través dunha metodoloxía práctica e dinámica.

O proxecto deste espectáculo contén diferentes contidos incluídos no currículo escolar de primaria e, entre outros, se tratarán os seguintes:

OPERACIÓNS COMBINADAS               

 • Sumas
 • Restas.
 • Multiplicacións
 • Cálculo mental

FIGURAS IMPOSIBLES

 • Cinta de Moebius
 • Características
 • Utilización práctica da figura

SISTEMAS NUMÉRICOS

 • Sistema decimal.
 • Sistema Binario.

ÁREAS XEOMÉTRICAS

 • Fórmulas
 • Visualización práctica

PROPIEDADES NUMÉRICAS

 • Propiedades do número 9

SERIES E SECUENCIAS

 • ¿Qué son?
 • Como formar un orden desordenado
 • Visualización e práctica

Realizarase en dúas sesións de, aproximadamente, 50 minutos cada unha delas; a primeira ás 11:00 horas, e a segunda a partir das 13:00 horas.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

BUSCAR NO BLOG


gadgets para blogger