sábado, 2 de febreiro de 2013

Tuenti incorpórase á comunidade Abertos ao Galego


A finais de novembro soubemos que a Mesa pola Normalización Lingüística decidira recoñecer o labor da rede social Tuenti a prol da incorporación da nosa lingua no seu seo, materializándose este recoñecemento a través do Premio Abertos ao Galego para os responsábeis da dita comunidade 2.0. Pois ben, segundo nos lembra agora A Mesa, en virtude do devandito, Tuenti pasa a formar parte oficialmente do espazo Abertos ao Galego, un acubillo que reúne e visualiza perante a sociedade galega e internacional a aquelas empresas que empregan de xeito normalizado a nosa lingua na súa comunicación. A rede social formará parte deste colectivo durante un ano, xunto co resto das empresas participantes (entre as que se atopan, do sector TIC, firmas como Dimensiona ou Ceros e Uns, por poñer uns exemplos).

Como dixemos, tanto a comunidade Abertos ao Galego (para a dinamización do galego no ámbito empresarial) como o premio do mesmo nome responden, segundo informa A Mesa, ao obxectivo de prestixiar o traballo das empresas que traballan en galego e que o van incorporando ao seu traballo diario. O xurado valorou moi positivamente o impacto que ten Tuenti entre a mocidade, ademais da relación entre galego e uso das novas tecnoloxías. O acto de entrega do Premio Abertos ao Galego vaise celebrar o próximo 19 de decembro no Pazo da Pedreira, en Pontevedra, e contará coa participación de representantes de Tuenti.

luns 17 de decembro do 2012, por Fernando Sarasqueta
Fonte: 

Mensaxes - LITERATURA XUVENIL

Mensaxes
Guión e debuxos de Mariano Casas

Mariano Casas (Madrid, 1971) ambienta esta historia nun contexto apocalíptico no que o mundo, a piques de ser destruído, está dominado polo desorde e o caos. Aí transcorren as últimas horas de vida dunha parella que se refuxia nunha imprenta. Anxo debuxa sen cesar para que se algún día as súas creacións atópanse enténdase o que sucedeu, convencido de que a única arte do futuro será o cómic; mentres, María non se resigna a morrer. Álbum de experimentación visual e narrativo, gañador do Premio Castelao de Banda Deseñada da Deputación da Coruña en 2008, no que destacan aspectos como a ausencia de figuras humanas nas páxinas iniciais, que só presentan viñetas en tons fortes e obxectos contorneados e, nas finais, a progresiva carencia de cor ata recorrer unicamente a lume.
 
ISBN 978-84-936632-6-1
Formato 15 x 21 cm
64 páxinas
Encadernación rústica con solapas
Impresión cor
Idioma galego

Fonte:
El Patito Editorial
 FAITE SOCIO DA BIBLIOTECA E LÉVAO PARA LER NA TÚA CASA
 

venres, 1 de febreiro de 2013

CONVOCATORIA PARA A OBTENCIÓN TÍTULO GRADUADO EN E.S.O. PARA MAIORES DE 18 ANOSCondicións das persoas aspirantes.- 

1.- Ter cumpridos os dezaoito anos.

2.- Non estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

3.- Non estar inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5º da Orde de 21º de decembro de 2007 (DOG de 7 de xaneiro de 2008).

4.- Non estaren matriculadas de forma oficial nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria,na educación secundaria para as persoas adultas ou no segundo curso dun rograma de cualificación profesional inicial. 

Datas, documentación e centros para a inscrición.- 

1.- Prazos de matricula:

  • Convocatoria de Maio: Do 2 ao 15 de abril, ambolos dous incluídos.
  • Convocatoria de Setembro: Do 1 ao 8 de xullo, ambolo dous incluídos.
2.- As solicitudes de inscrición axustarase ao modelo que figura no anexo I desta resolución e presentarase na secretaría dun único centro dos mencionados na convocatoria. 

3.- Centros de inscrición: (Ver o DOG) 

Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

a) Copia do DNI.

b) Solicitude,se procede, de exención de lingua galega.

c) As persoas que soliciten o recoñecemento de necesidades especias deberán entregar o anexo IV da convocatoria.

d) Copia compulsada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias.

Para mais información consultar DOG nº.20, do 29 de xaneiro de 2013 

Fonte: DOG

Guía de lectura Lo+2012Un año más, el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ) ofrece Lo+2012, una guía con recomendaciones que ofrece propuestas de lectura para el público infantil y juvenil de distinto tipo y en diferentes formatos y soportes. En esta ocasión incluye como novedad con respecto a las guías predecesoras, que la web se adapta a la resolución de smartphones y tabletas. Además se incorporan botones sociales para la recomendación de un determinado materia.

 Podéis ampliar más información sobre la guía en la página web del CILIJ.

La selección está disponible en dos formatos: impreso y electrónico. La edición digital está disponible desde el siguiente enlace: Lo+2012

Fuente: 

Distancias - LITERATURA ADULTOS

DISTANCIAS
Paco Yáñez

Primeira novela de Paco Yáñez, ...distancias... é un camiño aberto ao noso propio corazón a través do percorrido vital dun mestre destinado a unha pequena escola da Costa Morte; un exilio interior que o irá separando de todo o mundo no que asentara a súa vida, e cuxa ausencia irá provocando que os lazos e as raíces coas que nos conectamos á nosa existencia vaian secando nel por mor da separación, ao tempo que lle obrigan a buscar refuxio noutras realidades que, quizais, poidan resultar insuficientes ante o baleiro que depara a soidade. Redactada a camiño entre o diario, a novela e mais o ensaio, ...distancias... propón unha reflexión profunda sobre o valor e o sentido da arte e da cultura na conformación da nosa persoa; un valor que entra en crise cando a nosa identidade sofre un continuado distanciamento físico e psicolóxico dos paraísos perdidos, pero que sempre ofrece un espello no que nos poder observar a través da longa experiencia de séculos da humanidade no recoñecemento de si mesma, na procura da comprensión do que fomos, somos ou criamos ser.

Nº de páxinas: 224
Encadernación: Tapa blanda
Lígua: GALEGO
ISBN: 9788496893597
 
FAITE SOCIO DA BIBLIOTECA E LÉVAO PARA LER NA TÚA CASA

xoves, 31 de xaneiro de 2013

Comenzo do Programa de Formación Cidadán 2013

Mecanografia10
Hoxe comenzan os cursos do Programa de Formación Cidadán 2013 do Concello de Pazos de Borbén co inicio do Curso de Mecanografía que terá lugar durante dous días a semana, cunha duración de 5 semanas e un total de 20 horas de formación.

Os cursos terán lugar na Aula Informática da Biblioteca Pública Municipal - Centro Antena de Pazos, que dispón de 15 equipos informáticos conectados en rede.

A gran demanda de solicitudes obrigou a estructurar este curso en dous grupos. O primeiro os Xoves e Venres de 10,00 a 12,00 horas, e o segundo os Luns e Mércores de 09,00 a 11,00 horas.

Durante dúas horas diarias os alumnos aprenderán a teclear correctamente, a escribir cos 10 dedos e a gran velocidade, mediante leccións guiadas e interactivas a través das que os alumnos irán progresando paso a paso e ao seu ritmo.

A mecanografía é o proceso de introducir texto nun dispositivo por medio dun teclado. Para elo, cada tecla é asignada a un dedo concreto, de maneira que a escritura é o máis rápida e cómoda posible. 

O Curso axudará aos alumnos a aprender a usar correctamente todos os dedos da man mentres teclean para que escriban máis rápido e así aproveiten mellor o tempo. Os exercicios están repartidos en varios niveis, de menos a máis complexos. Empezarán con letras, seguirán con palabras e finalmente escribirán textos enteiros. En pouco tempo o alumnado mellorará e conseguirá axilidade á hora de escribir co teclado.

Mecanografia10
Ao finalizar o curso os alumnos deberan conseguir unha velocidade mínima de 200 pulsaciones por minuto. Ademais o curso ofrece estatísticas do progreso, axudas opcionales, etc. A medida que os alumnos van realizando exercicios ven a evolución da súa aprendizaxe en pulsaciones por minuto. 

O programa informático utilizado MECANOGRAFÍA 10 axudará aos alumnos, en pouco tempo, a tomar unha destreza do teclado como sempre desexaron. 

MECANOGRAFÍA 10 está pensado para que sexa cómodo e agradable seguir o curso; púxose especial énfasis na facilidade de entendemento de todas as opcións do programa, ademais de levar unha contorna gráfica moi agradable. 

MECANOGRAFIA 10 consta do 36 niveis, cada un deles divididos en 4 ó 5 bloques de exercicios, e que fan un total de máis de 600 exercicios. 

MECANOGRAFÍA 10 pode cargar Textos Personalizados para que as prácticas sexan máis parecidas á realización de oposicións ou outro tipo de exames.


CONVOCATORIA BECAS PARA A FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Orde ECD/48/2013, do 24 de xaneiro, pola que se convocan becas para a formación e investigación. 

Convócanse 72 becas en réxime de concorrencia competitiva.

-13 de Formación en documentación e lexislación educativa. 
-16 en Observación e deseño de cualificacións profesionais.
-9 en Investigación, innovación educativa e bilingüismo.
-6 en Avaliación educativa.
-18 en Tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas á educación.
-10 en Documentación, biblioteca, arquivo e estadísticas educativas.

As becas terán unha duración de ata 12 meses e a dotación será de 12.324€ que se distribuirá en doce mensualidades.

Requisitos .- 
a) Ter a nacionalidade española ou dalgún país membro da Unión Europea.
b) Estar en posesión da titulación requirida para cada tipo de beca.

Presentación de solicitudes.- 
As solicitudes deberán cumprimentarse mediante formulario de inscripción, dispoñible por vía telemática a través da Sede Electrónica do Ministerio de Educación,Cultura e Deporte http://sede.educacion.gob.es, "Trámites y Servicios"; e, unha vez ahí, "Becas, Ayudas y Subvenciones".

Cada aspirante poderá optar por tres becas, presentando unha única solicitude, con indicación da orde de preferencia. 

Resolución do procedemento .- 
As solicitudes serán valoradas conforme aos criterios de valoración establecidos no anexo II desta convocatoria. Unha vez valoradas, as Comisións permanentes de selección, seguimento e interpretación farán unha preselección das solicitudes a fin da que as unidades as que lles corresponda realicen no seu caso unha entrevista aos candidatos. Asímesmo realizarase unha proba de idioma cando se solicite algunha modalidade de beca que implique ou poida implicar coñecemento dun idioma.

Á entrevista deberán acudir coa documentación xustificativa dos méritos e aportar a seguinte documentación:

a) Certificación académica oficial dos estudos realizados.
b) Calquera outra documentación que considere oportuna, acreditativa dos méritos alegados na solicitude.

Para mais información consultar o BOE, do 28 de xaneiro de 2013 

O prazo de presentación remata o 17 de febreiro de 2013 

Fonte: BOE

Labyrinthus - LITERATURA XUVENIL

Labyrinthus
Xosé Lois García
Ilustracións de Xosé Cobas
Col. Punto de encontro. Everest Galicia. A Coruña, 2010
Literatura Xuvenil
Peza de teatro en tres actos.

 No primeiro, unha Voz Misteriosa diríxese aos congregados nunha Táboa Redonda no presbiterio de Santa María do Cebreiro para encomendarlles que busquen o Santo Graal, pois están chamados a construír a Vía Láctea, o Camiño de Santiago, purgando deste xeito as culpas da súa vida anterior para levalos logo ao oitavo ceo. Os doce vanse identificando entón coa súa nova vida, pois son de novo seres terreais e xa non membros da Santa Compaña. Preséntanse entón dirixidos por Artur: Perceval (que na súa vida anterior foi Aimeric Picaud), Lanzarote (ex-monxe do Císter), Galaz (Airas Nunes), Crudel (o meiriño que difamou ao trobador), Donidel (o ladrón do Camiño de Santiago), Xosé de Arimatea (Pedro III o Peregrino, bispo de Lugo), Dandrane (María Balteira), Morgana (pastora de ovellas), Guinebán (Sem Tob de Carrión), Drián (esmoleiro do Camiño de Santiago) e Merlín. Entre momentos visionarios, referencias á comida que van compartir e alusións ás pedras azuis do Cebreiro, das que unha é a pedra filosofal da liberdade, péchase o acto.

No segundo acto, organizados en catro grupos de tres, van na súa misión e de camiño dialogan sobre a simboloxía do número doce, os seis bosques da Táboa Redonda, os tres principios alquímicos e os catro elementos primordiais, entre historias vividas como os avatares licenciosos de María Balteira cando peregrinou para que se lle perdoasen os pecados, as inxurias contra os navarros escritas no Codex Calixtinus polo monxe negro de Cluny, o castigo ao xudeu de Carrión ou a interpretación da visión dun xeróglifo no Santo Camiño ata que, en terras do Miño e Portomarín, o bosque convértese no labirinto da Terra do Graal e debrúzanse sobre o chan ante unha enorme pedra.

No terceiro acto chegan ao Monte do Gozo, onde os abandona a Voz Misteriosa que os protexeu na súa busca porque xa son libres para conquistar a liberdade daquela terra. Abraiados, contemplan que un enorme incendio devora Compostela e as xentes foxen, pero só é unha visión do que eles poden evitar: o espolio da Patria. Para iso, deben procurar o Santo Graal no ollo da escultura do Adán das Praterías, que é un anaco de pergamiño, e levalo deica Fisterra canda a xente, que aparece con fouces e estandartes brancos e azuis. Entón, un xúbilo de estrelas anuncia unha nova era para a Patria liberada.

104 páx.
13 x 21 cm.
ISBN 978-84-403-1161-0
Fonte: BLIX

FAITE SOCIO DA BIBLIOTECA E LÉVAO PARA LER NA TÚA CASA

mércores, 30 de xaneiro de 2013

30 de Enero - Dia Escolar de la No Violencia y la Paz

Logotipo del DENIP 
original de Eulogio Díaz del Corral
El "Día Escolar de la No-violencia y la Paz" (DENIP), fundado en 1964 y conocido también por Día Mundial o Internacional de la No-violencia y la Paz, es una iniciativa pionera, no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora, practicada ya en escuelas de todo el mundo y en la que están invitados a participar los centros educativos, los educadores y los educandos de todos los niveles y de todos los países. 

Propugna una educación permanente en y para la concordia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la paz.

Se practica el 30 de enero o en los días próximos de cada año, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi. En los países con calendarios escolares propios del hemisferio sur puede conmemorarse el 30 de marzo o en los días inmediatos. 

Su mensaje básico: dice: "Amor universal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra". 

El procedimiento didáctico de esta actividad de educación en valores debe ser vivencial y permite la libre aplicación en cada centro educativo, bajo su propia responsabilidad y según su propio estilo didáctico.

Amigos del DENIP son aquellas personas que, aceptando la supremacía espiritual, individual y social del amor universal, la no-violencia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la paz sobre sus opuestos, propugnan la difusión los principios inspiradores de la jornada.

Para saber mas del Día Escolar de la No Violencia y la Paz clica AQUI

Actividades para el día de la PazClica nos seguintes enlaces:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/torre_del_castillo/UD_Dia_de_la_Paz/index.html 

Cuento 

Narración de un cuento de la autora Eva Mª Riber Herráez por parte del alumnado de 3º EP del CEIP Ntra. Sra. de la Encarnación de Abenójar (Ciudad Real) con motivo de la celebración del Día de la Paz y la No Violencia.

Este cuento fue ganador del Concurso Internacional de Cuentos Cortos para la Educación de Valores convocado por la Asociación de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE).


Fonte: Youtube e DENIP

Na solaina - LECTURA ADULTOS

NA SOLAINA

Sinopsis

Alguén explicou, unha vez, que envellecer viña sendo o mesmo que escalar unha gran montaña durante toda unha vida. A medida que se ascende faise máis lento e traballoso o camiño, pero, en troques, a mirada vólvese libre e a vista que ante nós se ofrece resulta dunha amplitude totalmente descoñecida, serena... máis reconfortante.

Ana é unha de tantas mulleres que naceran na segunda década do século XX e que viu rota a súa vida pola marcha do seu ser máis querido á outra beira do océano na procura duns pesos... e por unha guerra que nunca tiña que ter comezado... pola soidade, pola xenreira. Séntese, cando era moza, case unha nena, na obriga de abandonar a súa casa, a súa familia, coa soa idea de afastarse de todo para sempre, tentando ao mesmo tempo fuxir dos recordos que ameazaban con relala por dentro.

A cidade da Coruña acolleuna cos brazos abertos e alí permanece durante corenta anos. Consegue co tempo o seu propósito de borrar o pasado. As circunstancias lévana de novo á súa terra. Un fortuíto accidente condúcea a un fogar da terceira idade que construíron preto da aldea que a viu nacer. Desde alí pode contemplar a diario todos os recantos nos que reverdecen outra vez, as lembranzas que cría durmidas... Ana ten algo máis de sesenta anos...

Nº de páxinas: 240
Encadernación: Tapa blanda
Língua: GALEGO
ISBN: 9788496893610 

FAITE SOCIO DA BIBLIOTECA E LÉVAO PARA LER NA TÚA CASA

martes, 29 de xaneiro de 2013

Ultimato evolutivo

Curto por Pablo Llorens para Setem Valencia.

O dilema entre o "Homo consumus" e "Homo responsabilus" analizada polo Prof. Setemius desde o seu programa "Grandes Documentais marcianos".

Non sexa Homo consumus! Evolucionar!

Unidade de ensino para traballar no vídeo: http://www.setemcv.org
Categoría: Organizacións e sen lucro e activismo
Licenza: Estándar Licenza YouTube


Fonte:Youtube

Onde? - LECTURA INFANTIL

Onde?
Leo Lionni

Sinopsis 
Moitos nenos non saberán as respostas de maneira inmediata. Pero as respostas correctas non son tan importantes. O propósito deste libro é entrenar o ollo e a mente dos pre-lectores.

Libro sen texto, de pequeno formato, cartón duro e cantos redondeados. As ilustracións, sinxelas e facilmente recoñecibles, son perfectas para que o pre-lector faga unha lectura visual das situacións, espazos, obxectos e figuras cotiás que o rodean.

2009
Nº de páxinas: 12
Encadernación: Tapa dura
Lingua: GALEGO
ISBN: 978-84-8464-718-8 

FAITE SOCIO DA BIBLIOTECA E LÉVAO PARA LER NA TÚA CASA

luns, 28 de xaneiro de 2013

Trucos para cuidar la mente

Mantener activo el cerebro con desafíos intelectuales y unos buenos hábitos nos permite pensar como jóvenes con el valor añadido de la experiencia.
  
Demasiadas veces se relaciona la madurez con la pérdida de facultades mentales. Pero especialistas en el funcionamiento del cerebro como Tony Buzan aseguran que no tiene por qué ser así.

Las pruebas de coeficiente intelectual que comparan el rendimiento de mayores y jóvenes suelen dar una puntuación más alta a estos últimos por una simple cuestión de entrenamiento: los estudiantes están más habituados a resolver pruebas de este tipo que los que dejaron la escuela o la universidad hace varias décadas. 

Sí es cierto que un cerebro joven tiende a resolver los ejercicios con más rapidez que uno adulto. Pero eso no es necesariamente negativo, ya que la lentitud está motivada por una experiencia que ha enseñado a la persona a filtrar más posibilidades antes de llegar a una respuesta.
"El estrés puede dañar los procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. En especial el estrés crónico"

"Contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente del de una persona común y corriente"
A partir de cierta edad, sin embargo, un cerebro apelmazado por una actividad sedentaria, con muchas horas frente al televisor, empieza a ralentizarse y a tener problemas de memoria. Así como a los pacientes con una larga hospitalización les cuesta volver a caminar, porque han perdido tono muscular, también las facultades intelectuales requieren un entrenamiento diario. Para lograrlo, vamos a cuidar de nuestro centro de operaciones con un plan de antiaging.

Las monjas de Mankato 
 "Una mente perezosa es el taller del diablo" (Proverbios)
En su manual Tu cerebro más joven, Tony Buzan pone como ejemplo de longevidad intelectual una comunidad de monjas de un recóndito lugar de Minnesota (EE UU) llamado Mankato. Desde hace tiempo interesa a los investigadores del envejecimiento cerebral, ya que muchas de estas mujeres superan los 90 años y hay una cuantas centenarias, la mayor parte de ellas con una asombrosa agilidad mental. 

Una monja de esta comunidad, Marcella Zachman, fue portada de la revista Life porque impartió clases hasta los 97 años. Otra hermana, Mary Esther Boor, no se jubiló de su trabajo hasta los 99 años.

El profesor David Snowdon, de la Universidad de Kentucky, investigó por qué entre estas mujeres hay un índice de demencia senil y otras enfermedades mentales muy inferior a la media. La respuesta es que las monjas de Mankato hacen todo lo posible para mantener la mente ocupada en su vida cotidiana.

Compiten en concursos, resuelven pasatiempos y mantienen debates, además de escribir en sus publicaciones, dirigir seminarios y dar clases. Según Snowdon, el estímulo diario revitaliza los conectores del cerebro, que tienden a atrofiarse con la edad, haciendo que se ramifiquen y creen nuevos vínculos.

Estudiosos del cerebro humano han demostrado que la red neuronal del cerebro nunca es la misma, ya que, dependiendo de nuestra actividad, fortalecemos unas conexiones a la vez que debilitamos otras. Cada experiencia enciende su propio patrón de neuronas, por lo que el mapa cerebral cambia sin cesar.

Ésa es la buena noticia: puesto que el buen estado de los circuitos del cerebro depende de lo que hacemos con él, podemos evitar la pérdida de facultades mentales tonificando nuestra materia gris con retos y estímulos de calidad.

El estudio de las monjas

La regla de las 10.000 horas
"Lleva mucho tiempo llegar a ser joven" (Pablo Picasso)
En un libro del que se ha hablado mucho recientemente, Fueras de serie, Malcolm Gladwell postula la regla de las 10.000 horas. Según las estadísticas recogidas por el autor, es el tiempo que necesita aplicarse a una misma actividad cualquier persona para alcanzar la maestría.

Contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente del de alguien común y corriente, tal como se comprobó en la disección del de Einstein. Todos tenemos más talento para unas disciplinas que para otras, pero lo que distingue a la persona brillante del resto son esas 10.000 horas que ha dedicado a una misma cosa, sea el violín, la informática o la gestión de un negocio.

Esta regla también se aplica al rendimiento del cerebro. Según los neurólogos, cuando lo mantenemos ocupado a través de la lectura, la creación artística o el juego, aumenta la llamada memoria automática, que es la que nos permite hacer cosas sin pensar en ellas.

Es el caso del ajedrecista que, en los primeros compases de la partida, mueve sus piezas sin tener que cavilar. O el de un pianista de nivel que interpreta una compleja partitura mientras habla con alguien. Su esfuerzo y constancia les han procurado un seguro de vida para sus facultades intelectuales, que operan incluso sin que intervenga la conciencia.

Algunos ejemplos de que la agilidad mental no está reñida con la edad fueron Miguel Ángel, que dio luz a sus mejores obras de los 60 a los 89 años, hasta su último día de vida. Goethe terminó su obra maestra Fausto a los 82 años. Y un escritor más cercano a nosotros, José Saramago, sigue manteniendo a los 87 años una más que envidiable actividad literaria.

Su secreto tiene dos ingredientes básicos: trabajo e ilusión.

Las 7 claves de un cerebro joven
"Envejecer es un mal vicio que no se pueden permitir los que andan muy ocupados" (André Maurois)
Como no todo el mundo tiene tiempo o ganas de escribir novelas o de tocar el violín, vamos a ver las claves para mantener el cerebro joven a cualquier edad. Según el divulgador William Speed, hay siete cosas que todo el mundo debería hacer para que su centro de operaciones no vea menguado su rendimiento: 

1. Ejercicio. Según los especialistas en terapias antiaging, el mejor tonificador del cerebro son las zapatillas de deporte, ya que mejora el ritmo cardiaco y, por tanto, la circulación de la sangre. Un cerebro bien irrigado mantiene en buen estado las conexiones entre las neuronas, que son esenciales para el pensamiento. Por tanto, el ejercicio suave suministra más sangre y oxígeno a nuestro tejido cerebral, evitando que se deteriore. 

2. Buena alimentación. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes -frutas y verduras, legumbres, frutos secos, té verde- no sólo ayuda a prevenir el cáncer, sino que neutraliza los temidos radicales libres que envejecen el cerebro. Una dieta demasiado grasa, además, puede derivar en presión arterial alta, diabetes, obesidad o colesterol, los cuales dificultan el riego sanguíneo también en el cerebro. 

3. Aprender siempre. Aunque nuestra materia gris empieza a envejecer a los 30 años, un aprendizaje constante permite mantener la agilidad. Para ello debemos procurar a la mente ejercicios y nuevos desafíos. 

4. Mantener la calma. Jeansok Kim, un investigador de la Universidad de Washington, asegura que el estrés puede dañar los procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. En especial, el estrés crónico debilita la región del cerebro denominada hipocampo, donde se forma y consolida la memoria. 

5. Dormir suficiente. Un estudio llevado a cabo en Harvard con estudiantes de matemáticas demostró que un buen descanso nocturno duplicaba la capacidad de los participantes para resolver problemas planteados el día antes. Esto se debe a que, mientras dormimos, el cerebro se mantiene activo y tiene tiempo de sintetizar lo que ha aprendido con anterioridad. La expresión "voy a consultarlo con la almohada" tiene, por tanto, mucho sentido. 

6. Reír. El humor estimula la generación de dopamina, una hormona y neurotransmisor que nos hace "sentir bien". La risa nos ayuda a relativizar nuestras preocupaciones, con lo que evitamos que nuestra mente se ancle. 

7. Aprovechar la experiencia. Lo bueno de hacerse mayor es que atesoramos un archivo con millones de situaciones que nos proporcionan criterio. Esta información podemos aprovecharla para afrontar problemas -nuestros o de otras personas- para los que una persona joven no está preparada.


Juegos para el cerebro

"Los seres humanos no dejan de jugar porque envejecen; envejecen porque dejan de jugar" (Oliver Wendell Holmes).
En las farmacias se venden sofisticados complementos vitamínicos para nutrir nuestro músculo pensante, y las tiendas de productos naturales recomiendan ginseng para la vitalidad y gingko biloba para reforzar la memoria. Sin embargo, la mayoría de especialistas coinciden en que el juego es el protector número uno de las facultades mentales. La terapeuta Amber Hensley aconseja incorporar a nuestra rutina diaria alguna de estas actividades para mantener bien lubricada nuestra red neuronal:
  • Juegos de mesa como el ajedrez, las damas, el dominó o las cartas, incluyendo los solitarios.
  • •Puzzles, mecanos y otros juegos de construcción.
  • •Crucigramas, sudokus o cualquier pasatiempo.
Para los que se aburren con esta clase de pasatiempos, aprender un idioma es una excelente manera de engrasar todos nuestros circuitos cerebrales, ya que implica ejercitar la memoria, entender nuevas estructuras y sintetizar reglas gramaticales.

Por supuesto, dos actividades como leer y escribir también resultan una gimnasia mental de primer orden, al igual que aprender a tocar algún instrumento musical.

Una actitud optimista será el complemento imprescindible para que nuestro cerebro sea un generador de creatividad en lugar de un pozo de lamentos. Alimentar la curiosidad y celebrar cada día que pasamos en el mundo es todo lo que hace falta para no retirarnos nunca del lado soleado de la vida. Como reza un proverbio irlandés, "nunca lamentes que te estás haciendo viejo, porque a muchos les ha sido negado este privilegio".

 

Para mantener la mente fresca


1. Libros
- 'Tu cerebro más joven', Tony Buzan (Urano).
- 'Fueras de serie', Malcolm Gladwell (Taurus).

2. Películas
- 'Ahora o nunca', Rob Reiner (Warner Home).
- 'Space cowboys', Clint Eastwood (Warner Home).

3. Discos
- 'At my age', Nick Lowe (Proper Records).
- 'Buena Vista Social Club', Ry Coder (World Circuit).

 

Seguir siendo niños


"La única forma de mantenerse joven mentalmente es no dejar nunca de jugar. Independientemente de la edad, debemos vivir como si estuviéramos poniendo a prueba el mundo, es decir, seguir siendo niños. Cuando observamos a grandes artistas como Matisse, Picasso o Miró, entendemos que en esencia continuaron haciendo lo mismo que en su infancia: jugar, divertirse, ponerse nuevos retos. Mantener la ilusión cada día y no renunciar a los valores de la infancia es el elixir de la juventud. También para el cerebro, pues en cuanto empiezas a pensar como un viejo ya has perdido la batalla. Por eso es bueno que los abuelos estén cerca de sus nietos y les vean jugar e imaginar. Los niños son nuestros mejores maestros" (Gerard Rosés, pintor).
Fuente: elpais.com

Quen é? - LECTURA INFANTIL

Quen é?
Prelectores
Sinopsis

Moitos nenos non saberán as respostas de maneira inmediata. Pero as respostas correctas non son tan importantes. O propósito deste libro é entrenar o ollo e a mente dos pre-lectores.

Libro sen texto, de pequeno formato, cartón duro e cantos redondeados. As ilustracións, sinxelas e facilmente recoñecibles, son perfectas para que o pre-lector faga unha lectura visual das situacións, espazos, obxectos e figuras cotiás que o rodean.

Nº de páxinas: 12 págs.
Encadernación: Tapa dura
Lingua: GALEGO

FAITE SOCIO DA BIBLIOTECA E LÉVAO PARA LER NA TÚA CASA

BUSCAR NO BLOG


gadgets para blogger