sábado, 1 de outubro de 2022

CONVOCATORIA DO "IV CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN"

O pasado 22 de setembro demos conta da convocatoria, outro ano máis, do CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN que, nesta ocasión, acada a súa cuarta edición.


Neste IV CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN poderá participar o alumnado residente no Concello de Pazos de Borbén que estivera ou estea cursando estudos de Educación Primaria e/ou Secundaria nos colexios públicos do municipio durante os cursos 2021/2022 ou 2022/2023.

Coa convocatoria desta cuarta edición pretendemos seguir animando á creación literaria, á escrita e á lectura en lingua galega; fomentar a creatividade e potenciar a expresión e a comprensión escritas estimulando o uso da lingua galega entre os escolares e os mais mozos, particularmente no ámbito da narrativa/relato breve, facilitándolles unha motivación para facelo como é a de participar nun certame literario.

Haberá 5 categorías para participar:

     • A: 1º e 2º de primaria
     • B: 3º e 4º de primaria
     • C: 5º e 6º de primaria
     • D: 1º e 2º de ESO
     • E: 3º e 4º de ESO

O prazo para presentar os relatos será entre os días 3 de OUTUBRO e o 15 de NOVEMBRO, ambos inclusive, deste ano 2022.

Os participantes poderán presentar un único relato que deberá ser orixinal, inédito, escrito en lingua galega e non premiado, dentro do prazo estipulado nas bases do certame e que deberán entregar na Biblioteca. 

Os participantes da Categoría A: Alumnado de 1º e 2º de primaria poderán presentar un debuxo nunha folla tamaño A4 por unha soa cara que inclúa unha ou dúas frases alusivas ao debuxo presentado.

Os participantes das restantes categorías deberán presentar os traballos en papel en formato A4 por unha soa cara, manuscritos en letra clara ou ben impresos en tipo de letra Arial, tamaño 14 puntos e entreliñado 1,5 liñas. A extensión mínima será dunha (1) páxina e máxima de catro (4) páxinas.

A temática dos relatos será libre pero deberá incidir, preferentemente, nas seguintes materias:
 • A prevención da violencia de xénero, a igualdade, a diversidade, a tolerancia e o respecto como valores esenciais para a convivencia entre homes e mulleres.
 • A recollida de historias e lendas locais transmitidas oralmente de avós/avoas a pais/nais, a fillos/as e a netos/as que favorezan o coñecemento do patrimonio inmaterial de Pazos de Borbén.
 • A recollida de toponimia e microtoponimia dos lugares, barrios e parroquias do concello.

Haberá dous premios por categoría:

1º premio: 1 libro electrónico + un lote de libros.
2º premio: 1 lote de libros.

Para fomentar a lectura en lingua galega e o traballo cooperativo na aula entregaranse tamén un lote de libros a cada unha das aulas do colexio que presenten máis de catro participantes ao certame.

O Xurado poderá conceder mencións a outras obras e tamén declarar desertos calquera dos premios no caso de considerar insuficiente a calidade dos traballos presentados. A súa decisión será inapelable.

Podedes descargar as bases completas e a ficha de inscrición nos seguintes enlaces:


Desde a Biblioteca Pública Municipal de Pazos de Borbén "BIBLIOPAZOS" animamos a todo o profesorado do centro, aos pais, nais e demais familiares do alumnado para que os estimulen a escribir e a participar nesta nova edición na que esperamos superar a participación da celebrada no ano 2021.

Esta actividade enmárcase no programa de "Obradoiros e Certame de Creación Literaria" do Proxecto de Actividades de Dinamización da Lingua Galega da Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén e que patrocina a Deputación Provincial de Pontevedra.

Para calquera información sobre a programación podedes contactar coa Biblioteca por teléfono chamando ao número 986 497 273 ou por correo electrónico a biblioteca@pazosdeborben.org no noso horario habitual de apertura.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

venres, 30 de setembro de 2022

OBRADOIRO DE CREACIÓN LITERARIA "RELATO EXPRÉS - A PERSONAXE DA AULA" con Andrea Barreira Freije

Continuamos informando das actividades do Programa de Animación á Lectura e Dinamización do uso da Lingua Galega organizadas pola Biblioteca Pública Municipal de Pazos de Borbén “BiblioPazos”.

Dalgunhas delas xa demos conta en datas pasadas: da realizada o 16 de setembro coa actuación de Paco Cerdeira “PAKOLAS”; da do día 26 de setembro con OLGA CUERVO; da convocatoria do “IV CERTAME DE RELATO CURTO DE PAZOS DE BORBÉN”; e a do Obradoiro de Creación Literaria “ESCRIBIR PARA CONTAR” que terá lugar durante os días 27 ao 30 de setembro.

Agora toca informar sobre outro obradoiro de creación literaria que se organizou para o alumnado da ESO do CPI “Curros Enríquez” de Pazos.


Este obradoiro denominado “RELATO EXPRÉS-A PERSONAXE DA AULA” o impartirá a escritora, xornalista e docente ANDREA BARREIRA FREIJE para todo o alumnado de ESO do CPI “Curros Enríquez” de Pazos.

Terá lugar tamén nas instalacións do colexio en catro sesións dunha duración de hora e media cada unha e se realizarán nas seguintes datas e horarios:

Xoves, 6 de outubro
10:20 a 11:50 – 1º ESO
12:20 a 13:50 – 4º ESO
Venres, 7 de outubro
10:20 a 11:50 – 2º ESO
12:20 a 13:50 – 3º ESO

Es quen de escribir un relato nunha hora e media? Atréveste a enfrontarte á folla en branco? Neste obradoiro de narrativa apréndese a usar as ferramentas básicas para escribir un relato. A través do xogo, quen participe descubrirá que hai detrás do principio, nó e desenlace.

Para escribir un relato precisamos imaxinación, atención e coñecer o manexo dunhas ferramentas básicas.

"Relato-exprés” é un obradoiro de escrita que funciona como unha receita. A través de varios pasos, que van desde a inspiración á lectura, pasando pola escrita, descubriremos tanto o traballo que hai detrás dun texto como os elementos narrativos para poder conxugalo todo e así contar unha historia.

“A personaxe da aula” vén contar a súa historia: Quen e como é? Desde onde apareceu? Cales serán as súas aventuras? A que terá que enfrontarse? Vai soa ou ten compaña?

Así o alumnado aprenderá a construír un relato a través da creación dunha personaxe, xa que nos permitirá non só saber como é, senón tamén a manexar os distintos elementos narrativos como o espazo, o tempo, os narradores, diálogos, monólogos... a un tempo que aprenden a elaborar unha trama a partir da súa viaxe.

Un obradoiro para traballar en conxunto, de xeito que se construirá un relato entre toda a aula. Unha maneira doada de aprender a estruturar as historias.

Cada participante escribirá un relato xogando con narradores e estruturas algo máis complexas.

Esta actividade enmárcase no programa de "Obradoiros e Certame de Creación Literaria" do Proxecto de Actividades de Dinamización da Lingua Galega da Biblioteca Pública Municipal do Concello de Pazos de Borbén e que patrocina a Deputación Provincial de Pontevedra.

Para calquera información sobre a programación podedes contactar coa Biblioteca por teléfono chamando ao número 986 497 273 ou por correo electrónico a biblioteca@pazosdeborben.org no noso horario habitual de apertura.

EN BIBLIOPAZOS SEGUIMOS TRABALLANDO POLA EDUCACIÓN E A CULTURA.

BUSCAR NO BLOG


gadgets para blogger